Norwegian-Italian translation of skjønne.

You were trying to translate the word skjønne from Norwegian to Italian.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


Similar words

 
 

skjønne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) skjønneskjønnendeskjønt
Indikative
1. Present
jegskjønner
duskjønner
hanskjønner
viskjønner
dereskjønner
deskjønner
8. Perfect
jeghar skjønt
duhar skjønt
hanhar skjønt
vihar skjønt
derehar skjønt
dehar skjønt
2. Imperfect
jegskjønte
duskjønte
hanskjønte
viskjønte
dereskjønte
deskjønte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde skjønt
duhadde skjønt
hanhadde skjønt
vihadde skjønt
derehadde skjønt
dehadde skjønt
4a. Future
jegvil/skal skjønne
duvil/skal skjønne
hanvil/skal skjønne
vivil/skal skjønne
derevil/skal skjønne
devil/skal skjønne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha skjønt
duvil/skal ha skjønt
hanvil/skal ha skjønt
vivil/skal ha skjønt
derevil/skal ha skjønt
devil/skal ha skjønt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle skjønne
duville/skulle skjønne
hanville/skulle skjønne
viville/skulle skjønne
dereville/skulle skjønne
deville/skulle skjønne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha skjønt
duville/skulle ha skjønt
hanville/skulle ha skjønt
viville/skulle ha skjønt
dereville/skulle ha skjønt
deville/skulle ha skjønt
Imperative
Affirmative
duskjønn
viLa oss skjønne
dereskjønn
Negative
duikke skjønn! (skjønn ikke)
dereikke skjønn! (skjønn ikke)