Norwegian-Italian translation of skjøtte

Translation of the word skjøtte from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skjøtte in Italian

skjøtte
generellverb badare a, occuparsi di
  pasientverb curare, prendersi cura di, occuparsi di, assistere, accudire a
  husverb occuparsi di, badare a, curare
  foretakverb amministrare, dirigere, gestire
Synonyms for skjøtte
Derived terms of skjøtte
More examples
1.Det er vedlikeholdet av de nære, dagligdagse ting som knytter oss til fortiden, og ikke de iøynefallende kulturskatter rådet er satt til å skjøtte.
2.Hittil har vi hatt alle grunner til å mene at Overvåkingspolitiet har gjort en god jobb innen det feltet det er satt til å skjøtte.
3.Mange spør meg hvordan jeg har rukket å skrive så mange bøker og samtidig skjøtte et travelt yrkesliv som journalist i Stavanger Aftenblad.
4.Alvoret ligger ofte langt fremme, og av linjene forstår man at det var harde tider for mange av småbøndene, som skjøtte på med skogsarbeide.
5.Banksjefen i Bergen er i vigør og glimter til i sprakende engasjement for det han har brent for like siden de første efterkrigsår - en usvikelig tro på det enkelte menneskes evne og vilje til ikke bare å skjøtte seg og sitt, men også å gjøre en innsats for samfunnet.
6.Bodil Richardsen (årgang 1946) sier at hun har fritid, men at mye av den går med til å skjøtte hennes tillitsverv - først og fremst som medlem i arbeidsutvalget i Norges Industriforbund samt som styremedlem i Tromsø Sparebank og i Statens Fiskarbank.
7.Bygdø Kongsgård forsøker å skjøtte friområdene på Bygdøy, også Kongeskogen, slik at publikum skal få størst mulig glede av det idag og i fremtiden.
8.Da jeg gikk på det daværende Journalistakademiet i 1946, skjerpet vi oss kolossalt for å slipe og skjøtte sproget.
9.Dertil er det mange saker man engasjeres i utenfor komiteenes strikse fagområder - saker hvor innsatsviljen kan være vel så stor som i det faste man er satt til å skjøtte.
10.Dette er gjort for at pressen skal kunne skjøtte sin informasjonsoppgave best mulig.
11.Efter det Aftenposten forstår, ønsker Televerket en politisk avklaring fordi man mener at etaten får ulike signaler fra de politiske myndighetene om hvordan man skal skjøtte sitt forvaltningsansvar.
12.Endel av dem som så gjerne påtar seg denne omsorg i praksis - av kjærlighet til sine nærmeste - har også lønnet arbeide å skjøtte.
13.Han fikk også beskjed om å skjøtte sitt arbeid og ellers forholde seg rolig.
14.Hans sosiale egenskaper blir høyt verdsatt, og disse kommer i tillegg til hans betydelige faglige dyktighet på de felter han er blitt satt til å skjøtte.
15.Herredsretten fant derfor at han var ute av stand til å skjøtte sitt embede forsvarlig.
16.I tillegg skal hun skjøtte hus og hjem som før.
17.I virkeligheten er mange menn ute av stand til å skjøtte sitt arbeide ordentlig - det gjøres av fotfolket som omgir dem.
18.Ifølge legene ved sykehuset i Amman er kongen i god form og han fortsetter å skjøtte sine oppgaver fra sykesengen.
19.Jeg har nok en mistanke om at de som sier dette ville ha sagt det motsatte hvis jeg hadde fått et innenrikspolitisk verv å skjøtte, mente utenriksminister Svenn Stray.
20.Kolbjørn Brenda var også turneleder ved siden av å skjøtte sine mange og krevende sceneoppgaver i en 20 års tid.
21.Med 70 dekar jord å skjøtte blir det litt å ta seg til på Spillum.
22.Med det fyker Kjaperud ned på Casablanca for å skjøtte sin rolle som vert.
23.Men - det er bare i den grad vedkommendes private anliggender innvirker på hans evne til å skjøtte sine verv, at disse bør passere som gjenstand for legitim kritikk.
24.Men hvordan skal en så skjøtte en skog med en slik målsetning ?
25.Men i den foreliggende situasjon for Høyre synes det naturlig at Jo Benkow fortsatt bør skjøtte begge oppgaver.
26.Men i tillegg til dette bør organisasjonene beflitte seg på å skjøtte visse informasjonsplikter overfor sine egne medlemmer.
27.Menneskerettighetskommisjonen i Strasbourg har i en uttalelse gitt massemedia rett til inngående å granske personer som er satt til å skjøtte viktige verv, og også til å se på sider ved personens liv som refererer seg til de offentlige plikter.
28.Og det sier seg selv at når de som skal skjøtte det praktiske ansvar for sprogforståelse og ferdighet, selv i beste fall er usikre og svake i norsk, vil det smitte over på elevene.
29.Opprinnelig var det Rajivs bror Sanjay som hadde plassen ved morens side, mens Rajiv selv var uinteressert i politikk og nøyde seg med å skjøtte sin profesjon som flyver for Air India.
30.På litt lengre sikt vil man gå inn for å søke opptak i det internasjonale forbundet - La Federation Internationale Petanque et Jeu Provencal, forteller formannen i Osloklubben, Odd Rudi, i full gang med å skjøtte sine overdommerplikter i formiddagens harde cuprunder, med målebånd for tvilstilfellene.
Similar words

 
 

skjøtte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) skjøtteskjøttendeskjøttet
Indikative
1. Present
jegskjøtter
duskjøtter
hanskjøtter
viskjøtter
dereskjøtter
deskjøtter
8. Perfect
jeghar skjøttet
duhar skjøttet
hanhar skjøttet
vihar skjøttet
derehar skjøttet
dehar skjøttet
2. Imperfect
jegskjøttet
duskjøttet
hanskjøttet
viskjøttet
dereskjøttet
deskjøttet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde skjøttet
duhadde skjøttet
hanhadde skjøttet
vihadde skjøttet
derehadde skjøttet
dehadde skjøttet
4a. Future
jegvil/skal skjøtte
duvil/skal skjøtte
hanvil/skal skjøtte
vivil/skal skjøtte
derevil/skal skjøtte
devil/skal skjøtte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha skjøttet
duvil/skal ha skjøttet
hanvil/skal ha skjøttet
vivil/skal ha skjøttet
derevil/skal ha skjøttet
devil/skal ha skjøttet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle skjøtte
duville/skulle skjøtte
hanville/skulle skjøtte
viville/skulle skjøtte
dereville/skulle skjøtte
deville/skulle skjøtte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha skjøttet
duville/skulle ha skjøttet
hanville/skulle ha skjøttet
viville/skulle ha skjøttet
dereville/skulle ha skjøttet
deville/skulle ha skjøttet
Imperative
Affirmative
duskjøtt
viLa oss skjøtte
dereskjøtt
Negative
duikke skjøtt! (skjøtt ikke)
dereikke skjøtt! (skjøtt ikke)
Your last searches