Norwegian-Italian translation of skjelle ut

Translation of the word skjelle ut from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skjelle ut in Italian

skjelle ut
mislikeverb rimproverare, biasimare, disapprovare, dare una lavata di capo a, sgridare, riprendere aspramente, fare una ramanzina [informal], fare una paternale [informal]
Synonyms for skjelle ut
Similar words

 
 

More examples
1.Den mest ufruktbare måten å reise et slikt spørsmål på er unektelig å skjelle ut et titall havretts og fiskerijournalister som" Jens Evensens hoff".
2.Fra sitt utgangspunkt i den besteborgerlige, fransktalende Brüssels vestkantvirkelighet ble han aldri lei av å skjelle ut borgerskapet, han kalte seg sosialist uten egentlig å interessere seg for eller kjenne til folket.
3.Høyesterettsdommer Elisabeth Schweigaard Selmer mente at personer ikke uten videre kan skjelle ut uniformerte politifolk på denne måte, iallfall ikke i vidners nærvær, og at det derfor burde slåes hardt ned på slike forseelser.
4.Jeg er etpar ganger kommet i skade for å skjelle ut Gerhard Munthe her i Aftenposten.
5.Kanskje er det grunn for enkelte lagledere og trenere til å passe kjeften sin litt bedre neste gang de føler mer eller mindre velbegrunnet treng til å skjelle ut kamplederen.
6.Men kort efter satte Bria igang med å skjelle ut den samme prest og hevdet at Wurmbrand bare farer med usannheter og tøv.
7.Og det er ikke nok å skjelle ut Høyre for å gjenopprette tilliten, viser det seg.
8.Om det er aldri så popularitetsinnbringende å skjelle ut tyrkerne, tar det seg jo ikke helt bra ut med et såvidt ynkelig tilbaketog efter utskjellingen.
9.Jeg synes det er dumt av bygningsrådets formann Tove Heggen Larsen å skjelle ut riksantikvaren.
10.Brundtland minner om statsråd Astrid Gjertsens ord - at det er viktigere å ha en skikkelig gjennomarbeidet egenpolitikk, enn å skjelle ut sine politiske motstandere.
11.De som selger billetter på Tbanen har særlig lett for å skjelle ut utlendinger som ikke finner ut av det innviklede billettsystemet.
12.Derfor velger det å skjelle ut Regjeringen på nær sagt ethvert område.
13.Det er et alvorlig moralsk spørsmål om det er riktig å skjelle ut sin motpart i politiet endog med beskyldninger om at en bestemt politimann skal ha bedt ham finne et rep i den betydning å ta sitt liv.
14.Det er for lett å skjelle ut en slik annonse, det måtte helst bli dens ubehjelpelige sproglige form og det faktum at vi får vite at slaktingen er profesjonell.
15.Det gjorde også sitt at både Paasikivi og Kekkonen brukte å skjelle ut sjefredaktører efter noter dersom de mislikte noe som hadde stått på trykk.
16.Det han stort sett lykkes med, er å finne noen han kan bedra eller skjelle ut.
17.Endel samlet seg til og med rundt banen for å skjelle ut spillerne.
18.Folk må gjerne få skjelle ut Aftenposten, det har alltid vært in, bare de kjøper den.
19.Jeg er glad for at Aftenposten i utgangspunktet ønsker å legge opp til saklige diskusjoner uten å skjelle ut motparten, noe lederen i Aftenpostens aftennummer 10 / 7 så aldeles riktig begynner med.
20.Jeg vet ikke hva som er mest bakstreversk, det å vedta regler som Foss selv har gitt mulighetene til, eller det å skjelle ut andre, for på den måten å unndra seg ansvar ?
21.Man må få lov til å skjelle ut folk uten å bli kalt sinnsyk, svarte en tydelig irritert advokat Bae.
22.Styret faller ikke for fristelsen til å skjelle ut direktøren for noe han ikke har sagt.
Your last searches