Norwegian-Italian translation of skjelv

Translation of the word skjelv from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skjelv in Italian

skjelv
naturnoun scossa [f]
Synonyms for skjelv
Derived terms of skjelv
Similar words

 
 

More examples
1.(UPI) Et kraftig jordskjelv fulgt av over 20 mindre skjelv rystet store deler av Midt og SydItalia igår og førte til panikk i fjellbyer syd for Roma.
2.Alle er imidlertid enige om at Tokyoområdet, i likhet med Tokaiområdet, hvor det nettopp nå er mange skjelv, en gang i løpet av de nærmeste tiår vil bli rammet av et stort jordskjelv.
3.Det kraftige jordskjelvet ble efterfulgt av 198 mindre skjelv, hvorav enkelte gikk opp i en styrke på 5,1 efter Richter.
4.En statlig utredning regner med at 35 000 ville omkomme om et slikt skjelv kom idag.
5.Forskerne håper at de ved å iaktta også meget små skjelv skal merke når store rystelser er under utvikling.
6.I Kina, som jo også rammes av store skjelv, har man i årtusener studert bl.a. dyr og deres uvanlige oppførsel for å forsøke å forutsi store rystelser.
7.I den offisielle redegjørelse for denne skalaen heter det at et skjelv med styrkegrad ni er" ødeleggende" og forårsaker" kraftige skader og ødelegger stenhus".
8.I havet utenfor Izuhalvøya sydvest for Tokyo ble det i tidsrommet 10. august til 7. september målt ikke mindre enn 2931 skjelv.
9.Disse stasjonene skal samle inn seismiske opplysninger som skal hjelpe oss å påvise nøyaktig sted og styrke på skjelv i Nordsjøen.
10.Østlandsområdet er overraskende nok utsatt for opptil 3040 svake skjelv i døgnet, forteller Frode Ringdal, her fotografert i dataavdelingen.
11.2000 drept i et skjelv som raserte Valparaiso.
12.500 ble drept i et skjelv som ryster et større område mellom Copiapo og Valdivia.
13.90 prosent av alle de jordskjelv man registrerer er svake eller middels sterke skjelv med styrke opptil seks på Richters skala.
14.90 prosent av alle jordskjelv man registrerer er svake (trefire på Richters skala) eller middels sterke skjelv (56).
15.Den gang ble det målt opptil 1000 skjelv i timen.
16.Det er dessuten tydeligvis på retur, og selv om det har vært flere vulkanske skjelv i det siste, venter man ikke flere utbrudd.
17.Det er ikke meldt om ytterligere drepte under nattens skjelv, men tapstallene efter torsdagens katastrofe varierer mellom 1300 og 4000.
18.Det første og kraftigste jordskjelvet rammet den meksikanske hovedstaden torsdag og ble efterfulgt av et nytt skjelv fredag.
19.Det kom det klar beskjed om den første søndagen på nyåret, da mannskapene på Forsvarets fellessambands stasjon på øya registrerte opptil 100 skjelv i timen.
20.Det var imidlertid stor tilløp til panikk, da byen for tredje gang i løpet av seks dager ble rammet av skjelv fredag kveld.
21.Det var store rystelser, og jeg skjønt da at det var et nytt skjelv.
22.Enkelte døgn er det registrert opptil 3040 skjelv, noe som har overrasket forskerne i NORSAR på Kjeller.
23.Enkelte skjelv var såpass sterke at vinduene i forlegningene klirret.
24.Et skjelv med noe nær maksimal styrke rammer Concepciøn, Valdivia, Osorno og flere andre byer i syd.
25.Flere timer senere fortsatte mindre skjelv å ryste byen, og overfylte sykehus behandlet hundrevis av skadede.
26.Forskningsstasjoner har registrert skjelv med visse mellomrom, men vulkansk aktivitet av betydning har man vært forskånet for.
27.Ihelgen var det ifølge Havskov maksimum 6070 skjelv i timen.
28.Imorges var det ett og annet skjelv, men det virket som om aktiviteten var avtagende.
29.Ingen av de norske jordskjelvene er imidlertid så kraftige at de ødelegger for registreringen av mer fjerntliggende skjelv på Jorden.
30.Ingen skjelv av betydning ble registrert torsdag.
Your last searches