Norwegian-Italian translation of skjevt

Translation of the word skjevt from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skjevt in Italian

skjevt
retningother obliquamente
  skjevother di traverso, di sghimbescio, obliquamente
Similar words

 
 

More examples
1.Alt om de bibelske personene forekommer i Det gamle Testamente (King James versjon) men jeg har fylt ut historien og skapt en dialog ut fra hva de nødvendigvis må ha sagt til hverandre, sier han med et skjevt smil, for både det som sies og det kongen tenker på sitt ufrivillig kyske leie gjengis i en utrolig blanding av opphøyet bibelsk og et ikke særlig antiseptisk storbysprog -" metropolitan modern", sier Heller, understreker at han er jo newyorker, og ikke spesielt interessert i Bibelen engang.
2.Den slår skjevt ut.
3.Det er blitt hevdet at LugnePoës iscenesettelse ikke bare ga datidens publikum et skjevt bilde av Ibsens realistiske dramatikk, men at den faktisk bidro til en generell manglende forståelse og mistolkning av ham i Frankrike ?
4.Det er den senere tid vist, bl.a. fra Statistisk Sentralbyrå, at nåværende fradragsordning virker sosialt skjevt.
5.Jeg har visst bare en historie å berette, sier Hill med et skjevt smil.
6.Jeg skulle gjerne ha hatt et mål til, men vi kom litt skjevt ut og gjorde en del personlige feil.
7.Kanskje går det heller an å påstå, sier Sigsgaard - at like så sterkt som det er gått fremover med vår fysiske sunnhet, like så skjevt går det med den psykiske.
8.Kolleger ser ikke lenger så skjevt på oss, mener direktør Andersen.
9.Med det innrykk vi har av norske kunder her på Avenue George V, er det vel kanskje litt skjevt at vi ennå ikke har lansert Per Spook for alvor i Norge og resten av Skandinavia.
10.Med en støtte som er såvidt skjevt fordelt mellom avisene, vil det trolig ha liten effekt å benytte pressestøtten som ris bak speilet.
11.Men freestyle kommer kanskje av og til litt skjevt ut på det merkantile plan.
12.Når det er billigst å erstatte et menneske er noe skjevt.
13.Vi kom skjevt ut fra start, efter spill og chanser burde vi vunnet våre fire første kamper ; vi kom fra dem med ett poeng.
14.Vi norske studenter på Det amerikanske college i Paris synes det er temmelig skjevt at vi som betaler skolepenger på 6000 dollar i året, får skåret ned på studiestøtten, mens norske studenter i USA trolig får tillegg for å oppveie den høye dollarkursen.
15.Afzelius smiler skjevt mellom drag av sigaretten.
16.All tidligere rettssosiologisk og kriminologisk erfaring viser at straffeapparatet fungerer sosialt skjevt.
17.Av forhåndsfavorittene forøvrig innledet Bayern München sterkt med 31 borte over Armeinia Bielefeld, mens tittelforsvareren VFB Stuttgart kom skjevt ut og tapte 12 for Kaiserslautern borte.
18.Byens kjennemerke er hovedkirken med et skjevt spir.
19.Både Skirbekk og Bohlin har imidlertid gjort det klart at intervjuene gir et skjevt bilde av det de har sagt og mener.
20.De er overdrevne, jeg har hverken sett eller hørt om dopingmisbruk i El Paso, sier Tore Johnsen som bare har et skjevt smil til overs for lille Norges forsøk på å bekjempe dopingen.
21.Debatten om bruk av beroligende midler og sovemidler er kommet skjevt ut fordi den er ført av psykiatere og ikke av almenpraktiserende leger, som foreskriver mesteparten av disse medisinene.
22.Denne tabellen viser med all mulig tydelighet at påstanden om at rentefradraget virker skjevt fordeligsmessig, er riktig.
23.Dermed har nervene falt noenlunde til ro i VIFleiren efter tendenser til krangel og småbråk innen stallen, mens Sparta er kommet uventet skjevt ut i starten med null poeng så langt.
24.Dessuten varierer oppgjørsdagene for fondene slik at direkte sammenligning for dagens totalindeks kan gi et skjevt inntrykk.
25.Det er ikke det som er problemet, men at det blir et altfor skjevt forhold mellom erfarne og uerfarne piloter.
26.Det er ingen motsetning mellom hensynet til samfunnsbeskyttelse og arbeidet for å støtte personer som er kommet skjevt ut i livet og har forbrutt seg mot samfunnets oppsatte lover og normer.
27.Det er så sosialt skjevt og så urettferdig som det overhodet kan bli.
28.Det gir et noe skjevt bilde når Unge Høyres formann, Sveinung Lunde, uttaler, slik Aftenposten gjengir, at antall tjenestegjørende dager er merkbart redusert.
29.Det hersker også bekymring over at oppgangen i Vesten er så skjevt fordelt mellom USA og Europa, med ca. syv prosents vekst i USA og under 2,5 prosent i VestEuropa.
30.Det tyder på at man intet har lært av det som gikk skjevt sist.
Your last searches