Norwegian-Italian translation of skjold

Translation of the word skjold from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skjold in Italian

skjold
politinoun scudo [m]
  historienoun scudo [m]
Derived terms of skjold
Similar words

 
 

More examples
1.Skjold 84", som faller sammen med NATOs høstøvelse, strekker seg fra Tsjekkoslovakias vestgrense til landets nordlige områder.
2.Det vil før eller senere komme den dag da kvinnene igjen vil være fagre, elsket og dyrket og tilbedt - og at de kan oppleve galanteri fra ydmyke menn, fremfor en likestilling som raner kvinnene for det viktigste skjold de har hatt mot mannsbrutalitet og kvinnemishandling.
3.I dagens politiske Roma trenger man skjold på ryggen for å beskytte seg mot bakholdsangrep fra egne rekker, ble det sagt i et av regjeringspartiene.
4.4050"fotmenn" med hjelmer, skjold og køller ble stilt opp i sidegatene til Karl Johans gate og i Stortingsgaten.
5.AFTENPOSTEN er blitt beskyldt for å bruke pensjonister og unge familier med svak økonomi som skjold for de velståendes interesser.
6.Andre forslag er bygging av mannskapskaserne ved Bardufoss flystasjon og befalsforlegning for Skjold garnison på Helligskogen, dessuten ervervelse av et industribygg på Rognan i Saltdal kommune.
7.Antagelig kunne et sekstitall fotfolk med hjelmer og skjold klart det samme uten bistand fra hester og hunder, så redusert som folkemengden var blitt på det tidspunkt.
8.Brigadesoldaten som natt til fredag i forrige uke rømte fra militærforlegningen på Skjold i Indre Troms, har vært i London.
9.Den nye gardesjefen Sverre Øverland hilste fra 700 gardister tversover veien og lovet et skjold til pryd på Persbråten, som sandelig kan se frem til 50års jubileet.
10.Den senere tids debatt om mobbing i Forsvaret har fått hovedtillitsmannen ved Skjold Garnison, JanMorten Torrissen, til å rykke ut med en klagesang vedrørende soldatenes velferd (Aftenposten 19 / 11).
11.Det er en igjen fra kløvkompaniet på garnisonen i Skjold som ennå ikke har fått et sted å være.
12.Det er noe uklart hva den påståtte mobbingen består i, men hovedtillitsmannen ved garnisonen på Skjold, Jan Torrissen, uttaler til Nordlys at den behandlingen enkelte soldater i støttekompaniet har vært utsatt for av befalet, grenser opp til det han kaller mobbing.
13.Det faktum at biskop Desmond Tutu nå mottar Nobels fredspris, vil kunne tjene som et skjold for SACC i tiden fremover.
14.Det finnes så mye å få kjøpt, for eksempel skjold rundt komfyren eller vern på platen.
15.Det var fart og spenning nok til mer enn en Belmondo eller Delonthriller da tusen mann fra det franske opprørspoliti og politisoldater med hjelmer, køller og skjold tirsdag slo til mot nedrivningssmugene og narkotikaredene rundt Gare de Lyon jernbanestasjonen på Paris østkant.
16.Dette forslaget, som opprinnelig er fremsatt av Fellesutvalget ved Skjold Garnison, medfører en hevning av dagpengene fra 136 til 220 kroner.
17.En brigadesoldat rømte natt til fredag i forrige uke fra militærforlegningen på Skjold i Indre Troms.
18.En løytnant og tre menige soldater i Skjold Garnison i Troms, er anmeldt til politiet efter et slagsmål i Øverbygd sentrum natt til lørdag.
19.Flere hundre soldater og politifolk utstyrt med hjelmer, køller og store skjold passet på de få tilskuerne og spillerne.
20.Han regnet med at han kunne være tilbake på Skjold torsdag.
21.Her vil man bl.a. kunne studere en modell av et vikingeskip, våpen fra denne tiden og en kopi av et skjold.
22.Hjemme i stuen har hun 3040 skytterpremier i sølv og tinn fra utallige stevner og et" skjold" er pakket fullt med medaljer av alle slag.
23.I Forsvarets Forum nr. 4 fra iår heter det at Ingeniørkompaniet på Skjold og maskintroppen til Hålogaland Ingeniørbataljon på Setermoen, fra januar og til øvelsens begynnelse, vil ha brukt 6000 maskintimeverk på brøyting av skogsveier, kjøretøylommer og andre viktige plasser som man ønsker ryddet for sne.
24.Jegertroppen i Skjold var på jakt efter Thorstvedt, men fikk ikke napp.
25.Kløvkompaniet på Skjold blir nå nedlagt efter vedtak i Stortinget.
26.Kystvaktskvadron Nord ønsker å følge opp denne tradisjon ved å si seg villig til å ta seg av en hest fra kløvkompaniet på Skjold som ikke har utsikter til annet husvære.
27.Lillian Helen Mortveit Dittmann, Skjold.
28.Litt senere på kvelden ble 20 politifolk, utstyrt med hjelmer og skjold, satt inn.
29.Mannskapene på kystvaktbasen har skrevet til Forsvarsdepartementet og anmodet om overføring av hesten fra hæravdelingen på Skjold til Sjøforsvaret på Sortland.
30.Men denne uken er det altså Ingrid Fosse og Henrik Skjold som får prøve hva det vil si å ha en utvekslingsstudent i huset.
Your last searches