Norwegian-Italian translation of skjul

Translation of the word skjul from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skjul in Italian

skjul
arkitekturnoun tetto a falda [m], tettoia [f]
  bygning noun hangar [m], aviorimessa [f]
  dyrnoun riparo [m], rifugio [m]
Synonyms for skjul
Derived terms of skjul
Similar words

 
 

More examples
1.Det skuffer meg at biskopene i denne sak er noen vattnisser som kryper i skjul.
2.Jeg gleder meg til jul, til pakkene i treets skjul", sa en småpike.
3.Jeg kan ikke legge skjul på at enkelte var skeptiske da vi planla kurset her idag.
4.Legenes oppfatning av seg selv støter sammen med alminnelige menneskers oppfatning av dem", skriver Romøren, som ikke legger skjul på at hans ideal er å få fjernet privatpraktiserende leger.
5.Men nå lar han seg kynisk misbruke av et fullstendig totalitært menneske - og som heller ikke legger skjul på det !
6.Tonight Im Yours" innleder han og" Hot Legs" legger ikke skjul på hva innholdet i hans sanger går på.
7.Avisene er redde for å tape annonseinntekter og regner derfor samarbeide med nærradioene som svært viktig, sa Aslak Ona, som heller ikke la skjul på at han var redd for at Aftenposten skulle bli dominerende i nærradiobildet i Oslo hvis avisen søker og får konsesjon i neste runde.
8.Campomanes la ikke skjul på at det for FIDErådet hadde vært et avgjørende moment at Norge idag disponerer en av verdens beste yngre spillere, og det synes klart at Simen Agdestein vil få en friplass i turneringen som representant for arrangørlandet, sier Eikrem.
9.Den engstelse foreldre føler når de får et for tidlig født barn, må kunne minskes ved at sykehusene får tilstrekkelig utstyr, også når antall premature barn blir større enn vanlig, sier Henning Bongard, som selv har erfart utryggheten omkring et for tidlig født barn, og ikke legger skjul på hvor overrasket han er over at forholdene ikke er gjort noe med.
10.Der håper jeg å møte Joan Benoit igjen, og dessuten Rosa Motta, sier Ingrid, og legger altså ikke skjul på at hun snarest mulig vil ha revansj over disse to efter nederlaget søndag.
11.Det er Guy som har ordnet det alt sammen, forteller han og legger ikke skjul på at hadde det ikke vært Per Guy Krohgs - og Krohgfamiliens - gamle vennskap med galleriets Madame Sylvie Blatas, hadde han nok ikke stått her med champagneglass i hånd.
12.Det er artig å bo et sted som er så anderledes, sier Hanne, som ikke legger skjul på at familie, venner og en joggetur i Nordmarka blir verdsatt mer når man er i utlandet.
13.Det er heller ingen grunn til å legge skjul på at storbykommunenes dårlige økonomi fokuserer og styrker Idrettsforbundets kamp for økt andel av tippemidlene.
14.Det er ikke noe å legge skjul på.
15.Det er ingen grunn til å legge skjul på at Kirkens kvinner ser forskjellig på dette initiativet.
16.Det er ingen grunn til å legge skjul på at det er visse kommunikasjonsproblemer mellom toppledelsen i Gyldendal og en del forfattere.
17.Det er ingen grunn til å legge skjul på at jeg er et voldsomt følelsesmenneske.
18.Det er ingen grunn til å legge skjul på at vi hadde mye skader på hestene ved den gamle, flate banen, og det håper og tror vi nå har bedret seg.
19.Det er ingen grunn til å legge skjul på at vi spilte for svakt i 1. omgang, men det bedret seg jo ganske bra efter pause da vi møtte motstanderne mye høyere oppe på banen.
20.Det er krevende og slitsomt, det finner jeg ingen grun til å legge skjul på.
21.Det koster jo noen kroner, men vi har fått et meget godt tilbud fra et reklamebyrå hvor innehaverne er politivenner, sier Kvikne som ikke ønsker å legge skjul på at tiltaket avstedkom bestyrtelse blant enkelte i politiledelsen.
22.Det vil være et tilbakeskritt om vi ikke får fortsette med sendingene efter prøveperioden, mener Tor Fuglevik, men han legger ikke skjul på at lenger sendetid er ressurskrevende.
23.Det virker som om EF er svært interessert i å komme tilbake til normale forhold, sier Paulsen, som ikke legger skjul på at det er EFs håndtering av fisket som har ledet Norges forhold til fellesmarkedet inn på et dårlig spor.
24.En slik lov vil kunne virke holdningsskapende, sier Åse Gruda Skard, men hun legger heller ikke skjul på at det kan bli en vanskelig lovparagraf å praktisere.
25.Hovedmålet vårt i Linkøping må være å legge minst ett lag bak oss, slik at vi holder plassen i Bpuljen, mener Norges trener Per Tøien, men legger ikke skjul på at han innerst inne har et håp om to seire, slik at Norge kan gå videre til mellomrundens sluttspill og få fire nye kamper i Linkøping.
26.Ikke umiddelbart, men jeg legger ikke skjul på at jeg har en liten privat drøm å realisere.
27.Ja, jeg kjenner jo at formen er på vei, og jeg gleder meg til neste helgs mønstringsløp for Nordisk, sa han, og la ikke skjul på at det nåløyet ikke blir lett å passere.
28.Jeg har aldri lagt skjul på at jeg blir glad over god omtale og mindre glad for det motsatte.
29.Jeg kan ikke tillate at dere blir ledet til å tro at Castro er menneskelig, sa han, uten å legge skjul på at han var takknemlig over å befinne seg på amerikansk jord.
30.Jeg legger ikke skjul på at alt som skjer i mediesamfunnet, er en stor utfordring for avisene generelt og Avis i skolenarbeidet spesielt.
Your last searches