Norwegian-Italian translation of skjult

Translation of the word skjult from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skjult in Italian

skjult
faktaadjective nascosto, celato, segreto
  aktivitetadjective clandestino, nascosto, segreto, velato
  personadjective nascosto
Synonyms for skjult
Examples with translation
Endelig kommer vi till en små gullgraverby, som er skjult i en dal mellom høye fjell.
Similar words

 
 

More examples
1.En kan neppe regne med at en slik bestemmelse vil få stor praktisk betydning, - dertil vil nok partene vite å holde sitt forhold for godt skjult.
2.Jeg ser på utspillet fra Arbeiderpartiets sekretær som et ledd i et politisk spill der det viktigste blir skjult, nemlig behovet for en mer rettferdig valgordning.
3.Vinduet mot bakgården" fra 1954 er en slags skjult selvbiografi.
4.(New York Times) Analyser av data samlet inn fra satellitter har ført til oppdagelse av ruinene av to gamle mayabyer som har vært skjult av jungelen i det sydlige Mexico, ifølge en rapport fra Earth Satellite Corp.
5.Tom" kunne ha valgt å presse myndighetene ved å holde arkivet skjult.
6.De amerikanske støttetiltakene ble ofte holdt skjult for ledende medlemmer av begge lands regjeringer, skriver The Economist.
7.De fleste er barn, kvinner og eldre mennesker som nå prøver å holde seg skjult i Lancadona.
8.Den var skjult i jakkeermet, og jeg kastet den da jeg ønsket ham lykke til.
9.Det var svært uventet at forslaget om statsbudsjett for 1985 inneholder en skjult økning i personbilavgiften på 300 millioner kroner.
10.Dicks vogn ble truffet av en antitankkanon som var skjult bak en av de mange hekkene.
11.Er det videre riktig efter norsk lov å holde barn skjult for en av foreldrene så lenge denne part ikke har brutt norsk lov ? spør barnevernsnevnden.
12.Hr. Rosendal, sa han med dårlig skjult triumf, - hvis De heter det, De fortalte at De hadde gått flere lange skiturer med Hans Christian Rolsvåg.
13.Jeg tror ikke at skjult dedsangst er noen god hypotese når man leter efter grunnen til at folk hopper, sier Breivik.
14.Med narkotikapartiet skjult på kroppen, utstyrt med falske legitimasjonspapirer og skarpladd revolver med dumdumkuler er det svært lite amatørmessig over denne virksomheten, sa aktor.
15.Når så mange er tilfreds i vårt idylliske samfunn, blir uretten desto mer skjult.
16.Skjult bak bakkekammene og i hekkene lå fienden med sine våpen, og under fremrykningen var vi under konstant press for å nedkjempe dem før de rakk å ta oss.
17.Vi ønsker å gå bort fra det prinsipp at leietagerne får skjult støtte gjennom subsidierte husleier, sier Merete Johnson (h) til Aftenposten.
18.20åringen fortalte i retten at han greide å vri om tenningsnøkkelen. det var på dette tidspunktet han trakk opp en stor amerikansk jaktkniv som han hadde skjult i bukselinningen.
19.29åringen som betegnes som farlig, ble efterlyst i Bergenpressen med foto og pågrepet samme eftermiddag i en leilighet hvor han trolig har holdt seg skjult siden han rømte fra fengslet hvor han satt i varetekt.
20.Adgang til reklamefinansiering vil efter min mening skape rensligere forhold og større likhet enn de fleste andre finansieringsformer, samtidig som det forebygger den avhengighet som kan bli følgen av" skjult" støtte.
21.Advokat Tore Eriksen konsentrerte seg i stedet om å overbevise retten om at hans klient ikke kom til å forsøke å holde seg skjult for politiet for å unngå utvisning dersom han ble løslatt, men at han ville avvente Justisdepartementets avgjørelse.
22.Aktiviteten i Unionsbygningen kunne iakttas utenfra, men hva som skjer bak sentralkomiteens grå husvegger noen kvartaler bortenfor, er helt skjult for omverdenen.
23.All fordums glans og prakt på Nationaltheatret er nå skjult under tykke støvlag.
24.Allikevel slår de fleste aviser stort opp at" overskuddet før lånetransaksjoner" er 7 milliarder, mens opplysninger om underskuddet efter lånetransaksjoner kommer med svært små bokstaver og godt skjult i teksten.
25.Ansjosrenserne : fra v. GuriLiss SteenLarsen, Finn Søhol sr., Tone Kvenås, Finn Søhol jr., delvis skjult Alexander Hjerpseth og Merete Moe.
26.Arrangementet ble forsøkt holdt skjult ved at pengene ble vasket gjennom et advokatfirma som Barzel i navnet skulle være konsulent for.
27.Astrid Nøklebye Heiberg kunne i sitt foredrag fastslå at det viktigste aspektet ved vold mot kvinner fortsatt er at problemet er skjult, og at det er en tung og langsom prosess å bringe volden frem i lyset og gjøre noe med den.
28.At en hel forsamling med dårlig skjult skadefryd synger en sang til risets pris, var en vond og deprimerende opplevelse.
29.Au Pilori, som begynte å komme ut like efter at tyskerne var rykket inn i Paris i 1940, sendte de neste fire år ut tilsammen ca. to hundre utgaver, der en hovedsak var å oppspore og offentliggjøre navn og adresser til franske jøder, frimurere og folk som forsøkte å hjelpe dem med å holde seg skjult.
30.Bak hennes kjærlighet til egget ligger det nemlig også skjult en erindring fra barndommen.
Your last searches