Norwegian-Italian translation of skremme

Translation of the word skremme from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skremme in Italian

skremme
generellverb scoraggiare, scorare [literature], far trasalire
  fryktverb spaventare, atterrire, mettere in fuga, fare paura, impaurire, intimidire
  dyrverb spaventare
  hundseverb intimidire, intimorire, molestare
Derived terms of skremme
More examples
1.Karlson på taket" er en vemmelig liten fyr som har vært egnet både til å more de modige og skremme de litt fryktsomme.
2.Marita" er nemlig laget for å skremme, den vil skape avstand til narkotikabruk, men den sier ingenting om den hverdagen ungdom opplever og de situasjonene der hasj tilbys.
3.Selv mener han at en terrorbombing av sivile mål i Dresden var et forsøk fra" imperialisten" Churchill på å skremme russerne.
4.Alarmen brukes primært for å skremme tyvene.
5.Alarmer brukes primært for å skremme tyvene.
6.Ante ikke hva jeg gikk til, heldigvis, for hadde jeg visst det, hadde jeg ganske sikkert latt meg skremme og ikke våget ta fatt, sier han beskjedent.
7.De borgerlige har brukt ordet sosialisme til å skremme med.
8.De forsøkte å skremme meg, men de prøvde ikke å skade meg, uttalte Goodman da han var underveis til mellomlanding i Frankfurt inatt ombord i et amerikansk militærfly.
9.De klarte ikke å skremme oss, gjorde de vel ? spurte han.
10.De prøvde å skremme meg.
11.Forslaget til fordeling av omkostningene ved den nye Verdipapirsentralen kan skremme små og mellomstore aksjonærer vekk fra aksjemarkedet.
12.Får vi flere folk med utvidet myndighet, vil utvilsomt en intensivering av kontrollvirksomheten skremme mange fra å snike.
13.I likhet med dere, har vi et stort antall (sovjetiske) raketter ved våre grenser, men disse kan ikke skremme det vesttyske og det kinesiske folk.
14.Jeg mener ikke å skremme noen, men jeg synes jentene bør vite hvilken risiko de løper, sier gynekolog Babill StrayPedersen.
15.Jeg mener ikke å skremme noen, men jeg synes jentene bør vite hvilken risiko de løper, sier hun.
16.Jeg vil ikke forstyrre dem, eller skremme dem til å gjøre slik de ikke ville gjort hvis det ikke var for mennesket.
17.Mange lar seg skremme av all gym med" jazz" foran fordi de tror det har noe med dans å gjøre.
18.Med en regelmessig justering av opptakskapasiteten er det ingen grunn til å skremme ungdommer bort fra lærerutdannelse.
19.Men er det ikke en fare for at benevnelsen universitet kan skremme mange bort ?
20.Men statsstøtten må ikke skremme noen fra å gi - vi er avhengig av hver eneste giver, understreker generalsekretæren.
21.Meningen var å skremme ham skikkelig.
22.Vi har selvfølgelig klare direktiver om ikke å skremme de eldre på noen som helst måte.
23.Vi lar oss ikke skremme av det som skjedde i påsken, sier han.
24.Vi vil ikke la oss skremme og vi synes heller ikke andre nasjoner skal la seg skremme ut av Gulfen, sa han.
25.Vår oppgave er å informere, slik at vi kan kontrollere utviklingen, uten å skremme folk, påpeker han.
26.som puster lettet ut efter avvikling av både 17. og 18. mai. Rusen er med andre ord over unnskyld russen er med andre ord over oss, forhåpentlig vil den vite å sette positiv farve på byen og avstå fra å skremme opp gamle og nervøse til alle døgnets tider, den røde hordes vesentligste form for tidtrøyte i senere år.
27.24 000 elleville bergensere kommer til å gjøre hva de kan for" å skremme vannet" av Fredrikstads fotballspillere.
28.Aksjefondene mener at forslaget til fordeling av omkostningene ved sentralen vil skremme investors bort fra markedet, i og med at investorene skal betale en mye større andel av omkostningene ved omsetningen enn tidligere.
29.Alt føltes helt umulig. hvis brevskriverens hensikt var å skremme henne til hun ble handlingslammet, da var det oppnådd når.
30.At deltagelsen ble mindre i år enn ifjor bør ikke skremme skiklubben fra å fortsette.
Similar words

 
 

skremme as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) skremmeskremmendeskremt
Indikative
1. Present
jegskremmer
duskremmer
hanskremmer
viskremmer
dereskremmer
deskremmer
8. Perfect
jeghar skremt
duhar skremt
hanhar skremt
vihar skremt
derehar skremt
dehar skremt
2. Imperfect
jegskremte
duskremte
hanskremte
viskremte
dereskremte
deskremte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde skremt
duhadde skremt
hanhadde skremt
vihadde skremt
derehadde skremt
dehadde skremt
4a. Future
jegvil/skal skremme
duvil/skal skremme
hanvil/skal skremme
vivil/skal skremme
derevil/skal skremme
devil/skal skremme
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha skremt
duvil/skal ha skremt
hanvil/skal ha skremt
vivil/skal ha skremt
derevil/skal ha skremt
devil/skal ha skremt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle skremme
duville/skulle skremme
hanville/skulle skremme
viville/skulle skremme
dereville/skulle skremme
deville/skulle skremme
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha skremt
duville/skulle ha skremt
hanville/skulle ha skremt
viville/skulle ha skremt
dereville/skulle ha skremt
deville/skulle ha skremt
Imperative
Affirmative
duskrem
viLa oss skremme
dereskrem
Negative
duikke skrem! (skrem ikke)
dereikke skrem! (skrem ikke)
Your last searches