Norwegian-Italian translation of skrifte

Translation of the word skrifte from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skrifte in Italian

skrifte
religionverb confessare
Synonyms for skrifte
Derived terms of skrifte
Anagrams of skrifte
Similar words

 
 

More examples
1.Det var som å gå til skrifte.
2.Dette vil han skrifte om, og han vil ikke hindres.
3.Forskerne snakker også om et skrifte over til" verdighetsforskning" - fra det som, kanskje med en negativ klang, har vært kalt" elendighetsforskning" om kvinners undertrykkede situasjon.
4.I den katolske kirke er det en selvfølge å gå til skrifte med jevne mellomrom.
5.Man skulle tro at efterat" Samlede skrifte.
6.Men for meg er ikke folk nødt til å skrifte selv om de spiller rock.
7.Til hjelp for enhver som ønsker det, er også ordningen med privat skrifte i funksjon.
8.Å gå til skrifte hos en ganske alminnelig prest i den norske statskirke.
9.Sjelesorgdagene avsluttes med skrifte og nattverdsgudstjeneste søndag 2. juni.
Your last searches