No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword skriftemål. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.1965 skriftemål ble mottatt, og dette antall er nesten like stort som i 1982.
2.Den brukes under gudstjenesten, ved nattverd og alminnelig skriftemål.
3.Mest bemerket har hans doktorarbeide vært, om" Skriftemål og skriftestol" fra 1980.
4.Få kristne i Grue" heter artikkelen, der Nyberg bruker statistikk om antall nattverdsgjester og skriftemål for å vise at det er få kristne der.
5.Alene og tilbaketrukket sitter han i sin leilighet og avlegger sitt skriftemål i form av nedtegnelser.
6.Den følgende mandag samles alle i koret i Domkirken der organisten spiller, og man kneler ved alterringen til forbønn og skriftemål.
7.Men vel hjemme igjen nøyer de fleste seg med å arbeide for at hver gudstjeneste søndag formiddag også skal ha nattverd, for at bibellesning, skriftemål og tidebønner skal få en større plass i den enkelte kristnes hverdagsliv.
8.Tranen - som vi har fått i stedet for skriftemål og syndsforlatelse og hele trospakken.