No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword skrinn. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Det gikk ut over de fattigste bøndene, de som hadde for skrinn jord til å dyrke bomull og andre eksportprodukter.
2.Her hjemme var det en slags parallell med NordNorge som en landsdel som bød på utkomme, sikrere enn skrinn jord i sørnorske fjellbygder.
3.I VM gjorde de langt på vei rent bord, mens medaljehøsten i Los Angeles tre uker senere ble meget skrinn.
4.Kamau bor i Kenya, oppe i en åsside hvor jorden er skrinn.
5.Neida, vi bor egentlig på en bergknatt, så jorden er skrinn, bare 10 centimeter enkelte steder.
6.Fuktig mark (sumpskog) og skrinn furuskog egner seg dårlig til lek, da markdekket vil ta skade og skogen kan dø.
7.Skrinn jord er mest utsatt, opplyste professor Chadwick.