Norwegian-Italian translation of skrive brev

Translation of the word skrive brev from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skrive brev in Italian

skrive brev
korrespondereverb corrispondere, scriversi, scrivere lettere
Similar words

 
 

More examples
1.30 grupper rundt om i landet skal skrive brev til de respektive regjeringer og appellere for navngitte personer.
2.Når man har tatt et slikt skritt som å få dette spørsmålet prøvet for en domstol, må det innebære at man ser så prinsipielt alvorlig på spørsmålet at jeg synes det hadde vært rimelig å skrive brev eller ta muntlig kontakt med meg som sjef for selskapet, sier Carlzon.
3.Vanligvis får vi jo kritikk for uvennlighet og umennesklighet og for å skrive brev uten varme.
4.Vi har bedt fagforbund og deres distriktskontorer ta opp dette tema i sine 1. maiappeller og dessuten oppfordret dem til å skrive brev.
5.14årige Celie begynner å skrive brev til Gud, for hun har ingen annen å henvende seg til.
6.42 ordførere og varaordførere fra Arbeiderpartiet har brukt Norske Kommuners Sentralforbunds ordførersamling til å skrive brev til statsminister Kåre Willoch - hvor de tar kraftig til motmæle mot hva Arbeiderpartiets informasjonstjeneste kaller" Regjeringens sulteforing av kommunene".
7.Der kan jentene krype sammen i godstolen og skrive brev hjem, før pliktene igjen kaller.
8.Dessuten kan over en halv million enkeltmedlemmer settes tll å skrive brev eller postkort til rettsløse arrestanter i alle deler av verden.
9.Det foreligger ingen opplysninger om også den svenske kongen nå skal sette seg ned og skrive brev til komiteen.
10.Det kommer en dag da Celie reiser seg i trass og slutter å skrive brev til Gud, fordi" den Gud eg har bedd te og skreve te, e en mann.
11.Det måtte da gå an å finne på noe annet å skrive brev om !
12.Det nytter ikke bare å skrive brev.
13.Elevene ved Elvebakken og Holtet videregående skoler begynte å skrive brev med ønske om flere videregående plasser i mars.
14.Han soner en dom på fem og et halvt år for" undergravingsarbeide - i stor stil - i forståelse med fremmede makter" (ved å skrive brev til utenlandske sosialistledere) og" for å ha forårsaket skade" (angivelig ved å slå en politimann og slå av ham luen da han snakket til ham om tyveriet av sin bil).
15.Ingen kontorhjelp til å skrive brev, ingen inngående eller utgående post, ingen bud, ingen rengjøring.
16.Mannen syntes fengselet gikk for langt i å forlange persondata, og reagerte med å skrive brev til Datatilsynet der han utbad seg en vurdering av spørsmålet.
17.Norges Røde Kors arbeide med å kartlegge årsakene til drukningsulykkene i sommer har fått Helsedirektoratet til å skrive brev til Norske Kommuners Sentralforbund og alle sykehussjefene.
18.Nå behøver du ikke lenger skrive brev, du kan tale det.
19.Så mange at sjefen for Sveriges TV nylig fant det for godt å skrive brev til samtlige ansatte.
20.Årsaken til at de fleste likevel klarer seg sånn noenlunde er at så mye skjer muntlig i våre dager - folk hører nyheter i radio og fjernsyn og behøver ikke gi seg i kast med avisene, og de telefonerer istedenfor å skrive brev eller beskjeder.
21.Aksjonen går i praksis ut på å skrive brev til jugoslaviske myndigheter der kravene fremsettes.
22.Arbeidsutvalget i foreldrerådet skal bruke helgen til å skrive brev til bl.a. bystyret og bydelsutvalget.
23.Det som er igjen av norsk, er å skrive brev og søknader.
24.Entreprenørenes Landssammenslutning er i ferd med å skrive brev til samtlige fylker og kommuner i landet, hvor vi tar avstand fra fellesutspillet fra Norges Byggmesterforbund og Bygningsindustriarbeiderforbundet, som har anmodet om at offentlige byggearbeider ikke settes bort til firmaer som benytter seg av det som betegnes som kontraktører, sier den nyvalgte formann i Entreprenørenes Landssammenslutning, direktør Kjell Thoresen, til Aftenposten.
25.Jeg oppmuntrer også elevene til å finne bøker som på en eller annen måte er tilknyttet fjernsyn, og motiverer barna til å skrive brev til TVprodusenter og andre som arbeider i fjernsynet for å spørre om ting de lurer på.
26.La elevene skrive brev, dikt m.m.m.
27.Nå i ferien må de selv skrive brev til oss om dette problemet og anføre gode argumenter for sitt ønske.
28.Og oppfordrer publikum til å skrive brev til redaksjonen hvis de har noe interessant å fortelle.
29.Skrive brev og gjøre annet vettugt for departementsråden.
Your last searches