Norwegian-Italian translation of skrive ned noe

Translation of the word skrive ned noe from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skrive ned noe in Italian

skrive ned noe
antegningerverb trascrivere, scrivere per esteso
  skriveriverb mettere per iscritto
Examples with translation
Jeg bestemte meg for å skrive 20 setninger om dagen i Tatoeba.
Denne boken skal hjelpe deg å lære å skrive effektivt.
Jeg bestemte meg for å skrive jevnlig artikler på engelsk.
Fordi du snakker italiensk, jeg skriver i min vakre morsmål. Noen ganger blir det kjedelig å skrive alltid på engelsk.
Denne boken skal hjelpe deg å skrive effektivt.
Similar words

 
 

More examples
1.Når de i gruppene har snakket sammen, blir de ofte bedt om å skrive ned noen av de tanker og følelser de sitter igjen med, og i disse dager sender Luther forlag ut en liten bok der noe av hva deltagerne har skrevet er samlet og redigert av Jan P. Hagberg.
2.Så en dag bestemte jeg meg til å skrive ned noe.
Your last searches