Norwegian-Italian translation of skrive opp

Translation of the word skrive opp from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skrive opp in Italian

skrive opp
økonomiverb rivalutare
  skrive nedverb prendere, scrivere, annotare
Examples with translation
Jeg bestemte meg for å skrive 20 setninger om dagen i Tatoeba.
Denne boken skal hjelpe deg å lære å skrive effektivt.
Jeg bestemte meg for å skrive jevnlig artikler på engelsk.
Fordi du snakker italiensk, jeg skriver i min vakre morsmål. Noen ganger blir det kjedelig å skrive alltid på engelsk.
Denne boken skal hjelpe deg å skrive effektivt.
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg har alltid basert meg på dagslister - rytterne må skrive opp hva de gjør hver enkelt dag, hvordan de føler seg osv.
2.Kan jeg få skrive opp det navnet og adressen ?
3.Enda enklere var det å skrive opp bilnummeret til en kunde som fylte tanken" på si", men ikke stemple rasjoneringskortet.
4.Her vil det bli foreslått å skrive opp aksjekapitalen i bedriften slik at den blir mer i overensstemmelse med avisens reelle verdier, opplyser redaktør Rolf Kluge til NTB.
5.I alle tilfelle lønner det seg å skrive opp navnene på planter man har i stuen og i haven.
6.Man benekter å ha gitt ordre om at militærpolitiet skal skrive opp journalistenes personnummer.
7.Man bør ta seg tid til å skrive opp ønsker og behov, gjøre klart for seg selv hva konsekvensene blir hvis man plasserer tingene på en annen måte enn før, undersøker om ønskene kan utføres i praksis og så videre.
8.Det kan du skrive opp !
9.At kontrollen er streng, kan du skrive opp ! forteller den unge fabrikkeier.
10.Du kan skrive opp at jeg kommer tilbake til Holmenkollen og VM neste år !
11.Før stemmerettsbegrensningen ble vedtatt, sluttet generalforsamlingen seg til et forslag om å skrive opp aksjekapitalen fra 3,6 millioner kroner til 7,2 millioner kroner.
12.Skulle vi unntagelsesvis på teater, måtte vi skrive opp i boken i yttergangen hvor vi var.
Your last searches