Norwegian-Italian translation of skrive over

Translation of the word skrive over from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skrive over in Italian

skrive over
eiendomverb firmare un contratto di cessione, alienare, cedere
Anagrams of skrive over
Examples with translation
Jeg bestemte meg for å skrive 20 setninger om dagen i Tatoeba.
Denne boken skal hjelpe deg å lære å skrive effektivt.
Jeg bestemte meg for å skrive jevnlig artikler på engelsk.
Fordi du snakker italiensk, jeg skriver i min vakre morsmål. Noen ganger blir det kjedelig å skrive alltid på engelsk.
Denne boken skal hjelpe deg å skrive effektivt.
Similar words

 
 

Your last searches