Norwegian-Italian translation of skrive seg inn

Translation of the word skrive seg inn from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skrive seg inn in Italian

skrive seg inn
medlemskapverb iscriversi, aderire, associarsi, farsi socio
  reglerverb registrare il proprio arrivo
  skolerverb iscriversi
  skoler - universitetetverb iscriversi, immatricolarsi
  jobbverb iscriversi
Examples with translation
Jeg bestemte meg for å skrive 20 setninger om dagen i Tatoeba.
Denne boken skal hjelpe deg å lære å skrive effektivt.
Jeg bestemte meg for å skrive jevnlig artikler på engelsk.
Fordi du snakker italiensk, jeg skriver i min vakre morsmål. Noen ganger blir det kjedelig å skrive alltid på engelsk.
Denne boken skal hjelpe deg å skrive effektivt.

 
 

More examples
1.Problemet synes snarere å være at jenter ikke klarer" å skrive seg inn" i avisene som sommervikarer for eksempel.
2.Blant annet skal det koste 500 kroner å skrive seg inn ved et universitet og 1500 kroner å få følge kursene der.
Your last searches