Norwegian-Italian translation of skru

Translation of the word skru from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skru in Italian

skru
tekniskverb avvitare, fissare con viti
Synonyms for skru
Derived terms of skru
Anagrams of skru
More examples
1.B83" har et stort slagrepertoar, og leverer baller med større skru enn det berømte europeiske spillere som Tobor Klampar og Istvan Jonyer presterer, sier Xie.
2.De midlertidige tekniske forskrifter for kabelanlegg og det administrative apparat som skal håndheve dem, gir Televerket et nytt hjelpemiddel til å skru igjen surstofftilførselen til den private næringsvirksomhet på området", skriver Jan Henrik Nyheim på 2. siden i Aftenposten fredag 15. juni.
3.Krigen" mellom Høyre og Senterpartiet later til å være avblåst, og heller ikke fra Arbeiderpartiet kommer det idag noen krav om å" skru klokken tilbake".
4.De privatiseringstiltak som nå er lansert av Høyre og Regjeringen, er forsøk på å skru utviklingen flere tiår tilbake og representerer grunnleggende angrep mot fundamentet i velferdsstaten, var Førdes oppfatning.
5.Det kan nok hende, men jeg liker ikke tendensen til å skru opp de store prisforventninger på forhånd.
6.Du kan gå ut på kjøkkenet og skru av platen, sa mamma.
7.I denne vinden, som kom skrått inn fra høyre, holdt jeg nede og til høyre, og lot vinden" skru" kulene inn i blinken.
8.Kom til å skru på en nyinnkjøpt reiseradio og fikk inn DXprogrammet ved Deutschlandfunk i Köln.
9.Men det var ikke lett å skru av bryteren efter fem år i krigstjeneste, sier han.
10.Men du må skru lokket bedre til på tanken før du kjører videre, ellers ødelegger du maten din med bensin, oppfordret Säterman vennlig.
11.Vi har ikke vært opptatt av å skru utviklingen tilbake.
12.Vi har litt av en corner, og det er ikke noe problem å skru ballen rett i mål.
13.At de midlertidige forskrifter for kabelTV" og ganske særlig det administrative apparat som skal håndheve dem", skulle gi Televerket et nytt hjelpemiddel til å" skru igjen surstofftilførselen til den private næringsvirksomhet på området", er ikke i samsvar med forutsetningene for regelverket.
14.Av hensyn til kostnadene foreslår trafikksjefen istedet å skru opp miniatyrskilt på husfasadene.
15.Av og til kan man i sovjetisk radio høre oppfordringer til folk om å slukke lyset når de går hjemmefra, ikke bruke for små kasseroller på den elektriske kokeplaten og skru av radioen når de ikke lytter på den.
16.Bare les dagens aviser, skru på radio eller TV.
17.Bilister tok saken i egne hender på Nordstrandsplatået tidlig imorges, og regulerte selv tilbake den omdiskuterte strupingen av trafikken i krysset Nedre Prinsdalsvei / Ljabruveien med å skru trafikklyset over på såkalt" gulblink".
18.Bør vi snart skru av og komme til poenget, sier De ?
19.De fleste kommer fra bolig hvor bad / WC er eget rom - og så skal man skru tiden tilbake til toalett i stuen.
20.De fortalte at noen innfødte fra en landsby i nærheten hadde funnet bøyen dagen før, og hadde tatt med seg alt de kunne skru løs.
21.De lot seg skru opp uten vanskeligheter.
22.De midlertidige tekniske forskrifter for kabelanlegg, og ganske særlige det administrative apparat som skal håndheve dem, gir Televerket et nytt hjelpemiddel til å skru igjen surstofftilførselen til den private næringsvirksomhet på området.
23.De norske løperne er usikre på nivået, men vet om kanadiere som gjør trippelsalto med dobbelt skru.
24.De som legger moralnormene fra før fjernsynets tidsalder til grunn, bør heller skru av fjernsynsapparatet sier" Lørdagssirkus"programleder Rita Westvik.
25.De som vil ha mest utbytte av morgendagens sendig kan derfor skru på radioens program 2 fra klokken 14.00 og i hvert fall få kommentar til annen omgang av hopprennet.
26.De truet kvinnen til å skru på lyset.
27.De understreker begge at det er unødvendig å skru opp forventningene omkring det nye programmet.
28.Den store andelen misfornøyde NRKseere, hele 38 prosent, rimer heller ikke med hva folk faktisk velger å skru på.
29.Den vesttyske fredsbevegelse har måttet skru ned sine forventninger drastisk under høstens aksjonsuke, som avsluttes imorgen med" et menneskenett mot krigsmanøvrer" og et protestmøte i Fulda - der NATOs høstmanøvrer også har et tyngdepunkt.
30.Denne helgen kan TVseerne løse problemet ved å skru på radioen.
Similar words

 
 

skru as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) skruskruendeskrudd
Indikative
1. Present
jegskrur
duskrur
hanskrur
viskrur
dereskrur
deskrur
8. Perfect
jeghar skrudd
duhar skrudd
hanhar skrudd
vihar skrudd
derehar skrudd
dehar skrudd
2. Imperfect
jegskrudde
duskrudde
hanskrudde
viskrudde
dereskrudde
deskrudde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde skrudd
duhadde skrudd
hanhadde skrudd
vihadde skrudd
derehadde skrudd
dehadde skrudd
4a. Future
jegvil/skal skru
duvil/skal skru
hanvil/skal skru
vivil/skal skru
derevil/skal skru
devil/skal skru
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha skrudd
duvil/skal ha skrudd
hanvil/skal ha skrudd
vivil/skal ha skrudd
derevil/skal ha skrudd
devil/skal ha skrudd
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle skru
duville/skulle skru
hanville/skulle skru
viville/skulle skru
dereville/skulle skru
deville/skulle skru
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha skrudd
duville/skulle ha skrudd
hanville/skulle ha skrudd
viville/skulle ha skrudd
dereville/skulle ha skrudd
deville/skulle ha skrudd
Imperative
Affirmative
duskru
viLa oss skru
dereskru
Negative
duikke skru! (skru ikke)
dereikke skru! (skru ikke)
Your last searches