Norwegian-Italian translation of skru ned

Translation of the word skru ned from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skru ned in Italian

skru ned
apparatverb abbassare
Similar words

 
 

More examples
1.Den vesttyske fredsbevegelse har måttet skru ned sine forventninger drastisk under høstens aksjonsuke, som avsluttes imorgen med" et menneskenett mot krigsmanøvrer" og et protestmøte i Fulda - der NATOs høstmanøvrer også har et tyngdepunkt.
2.I radioen oppfordret talsmenn for oljebransjen de tusener av dansker som har oljefyr om å skru ned varmen for å spare på oljen.
3.Nå er det påny tempo og kraft, toppmotivering og ekte idrettsglede der han beinflyr opp de bratteste kneikene uten å skru ned farten og takten.
4.Skru ned lyden dere som ikke vil vite resultatet, sa programleder.
5.Først og fremst bør vi imidlertid skru ned forventningene til hvem vi har mulighet for å treffe på offentlige steder.
Your last searches