Norwegian-Italian translation of skuespilleri

Translation of the word skuespilleri from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skuespilleri in Italian

skuespilleri
teaternoun recitazione [f]
Derived terms of skuespilleri
Similar words

 
 

More examples
1.Det er et privilegium å begynne sitt skuespilleri for to Oscarvinnere.
2.Vi tror det hele fungerer bra, sier Barratt Due jr., som sammen med de andre ikke bare spiller på sine instrumenter, men som også bidrar med litt skuespilleri.
3.ET smittende humør, og gjøglerglede er ikke bare skuespilleri, men en side han viser også i privatlivet.
4.Flere av skuespillerne i første rekke Graham Crowden som firmasjefen Sir Peter og Oscar Quitak som parlamentsmedlemmet Whitaker viste et så blendende skuespilleri at man hadde unnet dem et script som det hadde vært kunstnerisk dybde i.
5.I sin fremtoning illustrerer han det problematiske ved filmens putrende blanding av det glade amatørskap og skuespilleri av klasse, der er han rastløst ekte og iallfall dypt personlig.
6.Kristiansen har ikke det fjerneste av polert skuespilleri over seg, til gjengjeld er det han gjør rastløst ekte og dypt persolig.
7.Serien om japanske samuraier på 1600tallet er profesjonell på alle måter - skuespilleri, atmosfære, utstyr og fotografering men synes dramaturgisk for svak : den ytre spenning gjør det ikke nødvendigvis dramatisk sterkt.
8.Det ble et slags multimediashow - med kunst, musikk, skuespilleri, montasje og deklamasjon.
9.Det blir lite gags og fort film, men mer kunstnerisk skuespilleri enn i våre TVfilmer.
10.Flettfrid får imidlertid ikke dominere hans liv i den grad at det ikke blir tid til seriøst skuespilleri på Trøndelag Teater, hvor han er fast ansatt.
Your last searches