Norwegian-Italian translation of skvaldre

Translation of the word skvaldre from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skvaldre in Italian

skvaldre
prateverb spettegolare, chiacchierare
Derived terms of skvaldre
Anagrams of skvaldre
Similar words

 
 

More examples
1.Hva i all verden kan en sånn ide ha på hjertet i en tid da alt som heter medialiv efterhvert skal handle om å skvaldre heftigst mulig om nesten ingen ting ?
2.Livets lyst og mening var" søsterskapet" med likesinnede akademiske fjoller og å skvaldre på seminar om Cora Sandels forfatterskap, samt å bli invitert til Mamma i Oslo og drive hor med en gammel flamme.
Your last searches