Norwegian-Italian translation of skvalpe over

Translation of the word skvalpe over from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skvalpe over in Italian

skvalpe over
væskeverb traboccare
Similar words

 
 

More examples
1.Hun fulgte sin mann med øynene da han plasserte brettet på knærne hennes og klappet dynen til støtte slik at teen ikke skulle skvalpe over.
2.Jeg er så full av meninger at jeg må lukke munnen hardt igjen for ikke å skvalpe over.
3.Selv om presidentskap og representanter tidvis synes å" skvalpe over av verdighet" eller av betydningsfullhet, de er våre egne.
4.Apropos verdighet, De er ikke redd for å lede et presidentskap som, ifølge Arbeiderpartiets respekterte urokråke gjennom flere tiår, Sverre Løberg, alltid har vært kjent for å skvalpe over av verdighet ?
5.Det var god motgift i slik husk når man ellers kunne komme i fare for å skvalpe over av verdighet, som han engang sa om sitt eget presidentskap.
Your last searches