Norwegian-Italian translation of skyfle

Translation of the word skyfle from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skyfle in Italian

skyfle
rørelseverb agitarsi
More examples
1.Pumpene kan hver for seg skyfle unna opptil 32 liter kloakk i sekundet.
2.Som her i fruktforretningen Toba, hvor brannvesenet måtte skyfle vann i store mengder.
Similar words

 
 

skyfle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) skyfleskyflendeskyflet
Indikative
1. Present
jegskyfler
duskyfler
hanskyfler
viskyfler
dereskyfler
deskyfler
8. Perfect
jeghar skyflet
duhar skyflet
hanhar skyflet
vihar skyflet
derehar skyflet
dehar skyflet
2. Imperfect
jegskyflet
duskyflet
hanskyflet
viskyflet
dereskyflet
deskyflet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde skyflet
duhadde skyflet
hanhadde skyflet
vihadde skyflet
derehadde skyflet
dehadde skyflet
4a. Future
jegvil/skal skyfle
duvil/skal skyfle
hanvil/skal skyfle
vivil/skal skyfle
derevil/skal skyfle
devil/skal skyfle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha skyflet
duvil/skal ha skyflet
hanvil/skal ha skyflet
vivil/skal ha skyflet
derevil/skal ha skyflet
devil/skal ha skyflet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle skyfle
duville/skulle skyfle
hanville/skulle skyfle
viville/skulle skyfle
dereville/skulle skyfle
deville/skulle skyfle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha skyflet
duville/skulle ha skyflet
hanville/skulle ha skyflet
viville/skulle ha skyflet
dereville/skulle ha skyflet
deville/skulle ha skyflet
Imperative
Affirmative
duskyfl
viLa oss skyfle
dereskyfl
Negative
duikke skyfl! (skyfl ikke)
dereikke skyfl! (skyfl ikke)
Your last searches