Norwegian-Italian translation of skygge for

Translation of the word skygge for from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skygge for in Italian

skygge for
utsiktverb nascondere, coprire
Synonyms for skygge for
Similar words

 
 

More examples
1.Det må imidlertid aldri skygge for det faktum at vi grunnleggende er en nasjon innhyllet i ull.
2.En formotdiskusjon efter god norsk standard kan lett skygge for innsyn om det som skjer rundt oss.
3.En skygge forsvant ut.
4.Jeg er klar over at avbrytelsene lett kunne skygge for det vesentlige.
5.Man kan komme til å skygge for utsikten til de egentlige problemer, de som må løses og som vi alle forstår at vi har ansvar for.
6.Men hvor langt skal det skygge for at den prisipielle linje likevel ble nettopp det - motstand ?
7.Solen står mot krøttertomme setere - du må kaste med din egen skygge for å se tyttebærene som ligger lavt i fjellmosen.
8.De 118 000 flyktningene har fått forsyninger av ris, ulltepper og blå plastikkduker som kan legges over et enkelt reisverk av bambus og skygge for solen.
9.Julia Felix hus er et skoleeksempel - med åpne rom ut mot det grønne paradiset med basseng og strømmende vann i midten, og en loggia med vindruer i taket som skygge for solen.
10.Men denne innvending må alldeles ikke skygge for den kjensgjerning at Erik Egeland har reist et mektig og lysende monument over billedhuggeren Ernst Neizvestnyj.
11.Nye lesere kommer til, og det var - er - antagelig ikke til å unngå at erindringene kom til å skygge for Gisken Wildenveys tidligere forfatterskap, så meget mer som" Andrinebøkene" jo langtfra svarte til moderne krav om sosialt engasjement og politisk bevissthet.
12.Så den som bare har bruk for skygge for vinduene en kort tid av året, kan kanskje nøye seg med enklere løsninger.
Your last searches