Norwegian-Italian translation of skynde seg

Translation of the word skynde seg from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skynde seg in Italian

skynde seg
generellverb darsi da fare, muoversi
  hastverb sbrigarsi, affrettarsi
  rørelseverb affrettarsi, precipitarsi, correre
  tidverb precipitarsi
  personverb affrettarsi
Synonyms for skynde seg
Similar words

 
 

More examples
1.Det er best å skynde seg før man blir nektet valuta til slike formål !
2.Det er tydelig at Vålerengen akter å leve efter god latin i nonamatørsaken" festina lente", skynde seg langsomt.
3.Folk som plutselig må skynde seg over gaten mellom passerende biler risikerer derfor å miste bussen.
4.Foss ser ikke noe behov for at Regjeringen skal skynde seg å få frem en stortingsmelding om skattepolitikken før valget neste år.
5.Han sa under debatten at han var glad for at han tilhørte det flertall i sitt eget parti som sier at det nå gjelder å skynde seg langsomt.
6.Hvis folk har endret navn eller adresse og vil ha dette inn i telefonkatalogen for neste år, må de skynde seg.
7.Hvis man derimot ikke ønsker at disse og lignende vedtak skal gjennomføres, må man skynde seg, for det gjøres hver dag fornyelsestiltak som binder opp de vedtak som alt er truffet.
8.I en rapport som skal offentliggjøres idag er det ventet at energikomiteen i det britiske Underhuset vil be Thatcherregjeringen skynde seg med å ta en avgjørelse i Sleipnersaken.
9.Jeg vil tusen ganger heller leve med min skyld og min dårlige samvittighet og presset om alltid å skynde seg hjem.
10.Man er i ferd med å skifte, skal skynde seg i teateret, til et selskap eller på kino - og så ryker en stropp eller knapp i farten.
11.Men han tok det da også med ro, delte en dagsmarsj opp i to - likte ikke å skynde seg.
12.Men nå har Oslo Lysverker lovet å skynde seg med å koble på strømmen, forteller avdelingsingeniør Knarbakk i veivesenet.
13.Noen burde gjøre noe med det, forsikre oss mot å gå glipp av verdifull fritid i mai. Som regel er det jo en stund siden landet var stengt i påsken, og selv om mange må skynde seg å ta ut restferie i slutten av april, gjelder det tross alt bare de heldige, eller de som er så glemsomme at de har ferie til gode av den grunn.
14.Alle venner av Argus må skynde seg å kjøpe lodd siste salgsdag er imorgen.
15.Brann vil skynde seg langsomt.
16.De representerer alle dem som hittil har tiet, men som nå vil skynde seg å fortelle til dem som er unge og ofte ikke bare ekstremt uvitende, men helt uforstående i sitt overflodssamfunn om hva som fører til krig.
17.De som ønsker et gjenhør med Julie Felix i liveutgave, må derfor skynde seg.
18.Det betyr en spennende nedtelling, men også at Argusvenner må skynde seg å kjøpe lodd !
19.Efter at selgeren har" bitt litt i plasten", undertegner man en faktura som brukerstedet bør skynde seg å sende det aktuelle kortselskapets hovedkontor.
20.Folk må skynde seg, sier Grethe Laila Fjelberg.
21.For det var en rar følelse ikke å skynde seg og hente saks for å klippe Brev til leserne på side 2, en følelse av at noe vesentlig var tatt fra oss.
22.Før 22 / 6 koster sesongkortet bare kr. 350., så interesserte bør skynde seg.
23.Men de som vil reise, må skynde seg.
24.Nå må glade Argusgivere skynde seg mot målstreken - det er bare to dager igjen til gevinstinnsamlingen avsluttes.
25.Publikum som ønsker å se Forvarsmuseets jubileumsutstilling til minne om frigjøringen 8. mai 1945, må skynde seg.
26.Reidar Thommessen må skynde seg til sitt daglige arbeide på Theatercafeen i Oslo.
27.Strategien er å" skynde seg langsomt" og gjøre en grundig jobb, sier Holst.
28.Søknadsfristen om å komme med i denne begrensede ordningen utløper idag, fredag, så de over 35 år som ennå ikke har søkt, men som kan tenke seg fortsatt flyvertjeneste, må skynde seg med søknaden.
Your last searches