Norwegian-Italian translation of skysse

Translation of the word skysse from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skysse in Italian

skysse
bilerverb dare un passaggio, dare uno strappo [informal]
More examples
1.Jeg kan godt skysse Dem ut og svippe Dem inn igjen efterpå.
2.Mens radiofolk i Trondheim som har noe på hjertet mens Oslo sender, må skysse sine bånd avsted i sydgående koffert.
3.Til gjengjeld tilbød han seg å skysse meg gratis når som helst jeg måtte ønske det.
4.De større hotellene hadde egne vogner til å skysse gjester mellom hotell, jernbanen og båtene på havnen.
Similar words

 
 

skysse as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) skysseskyssendeskysset
Indikative
1. Present
jegskysser
duskysser
hanskysser
viskysser
dereskysser
deskysser
8. Perfect
jeghar skysset
duhar skysset
hanhar skysset
vihar skysset
derehar skysset
dehar skysset
2. Imperfect
jegskysset
duskysset
hanskysset
viskysset
dereskysset
deskysset
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde skysset
duhadde skysset
hanhadde skysset
vihadde skysset
derehadde skysset
dehadde skysset
4a. Future
jegvil/skal skysse
duvil/skal skysse
hanvil/skal skysse
vivil/skal skysse
derevil/skal skysse
devil/skal skysse
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha skysset
duvil/skal ha skysset
hanvil/skal ha skysset
vivil/skal ha skysset
derevil/skal ha skysset
devil/skal ha skysset
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle skysse
duville/skulle skysse
hanville/skulle skysse
viville/skulle skysse
dereville/skulle skysse
deville/skulle skysse
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha skysset
duville/skulle ha skysset
hanville/skulle ha skysset
viville/skulle ha skysset
dereville/skulle ha skysset
deville/skulle ha skysset
Imperative
Affirmative
duskyss
viLa oss skysse
dereskyss
Negative
duikke skyss! (skyss ikke)
dereikke skyss! (skyss ikke)
Your last searches