Norwegian-Italian translation of skyte ned

Translation of the word skyte ned from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skyte ned in Italian

skyte ned
militærskverb abbattere
Derived terms of skyte ned
Similar words

 
 

More examples
1.Vi kan ikke skyte ned disse satellittene, men vi får bygge opp et nasjonalt kulturvern mot dem !
2.ABMavtalen gjelder våpen som kan skyte ned interkontinentale raketter, mens de nye luftvernrakettene Patriot eventuelt vil bli brukt mot taktiske atomvåpen med kortere rekkevidde.
3.Advokaten forsøkte i beste filmstil å skyte ned forfølgerne.
4.De trenger ingen legalisering for å krype inn i svensk skjærgård eller skyte ned svenske fly i internasjonalt farvann i Østersjøen.
5.Det dreier seg her om en teknologi som kan sette supermaktene i stand til å skyte ned eller sprenge satellitter av militær betydning ute i verdensrommet.
6.En antiluftskytskanon kan skyte ned fly - så dør mange mennesker.
7.Et mystisk sovjetisk jetfly som kun er kjent som" Fly 101", skal være prototypen på et supersonisk kampfly med sikte på å avskjære og skyte ned bølgen av krysserraketter, fremholder det autoritative militærtidsskriftet Janes All the World Aircraft.
8.Forsvarsdepartementet har forfremmet generalen som ifølge vestlig presse gav ordre til at sovjetiske jagerfly skulle skyte ned et sydkoreansk passasjerfly ifjor.
9.Han vil vite nærmere hva jeg mener når jeg trekker sammenligninger mellom å skyte ned et fly som har forvillet seg innover fremmed luftterritorium og å skyte på en uidentifisert gjenstand / fartøy under havoverflaten i norsk indre farvann.
10.Herefter krevdes det ordre fra hovedkvarteret for å skyte ned et fly, som efter advarsler hadde snudd og var på vei ut av sovjetisk område.
11.Idag er det mange som stiller seg svært kritisk til spill hvor vold er hovedelementet, enten det gjelder å skyte ned indianere eller utslette andre land.
12.Ifølge Pentagontalsmenn er den amerikanske hær i ferd med å videreutvikle sine nyeste luftvernraketter til et system som kan skyte ned sovjetiske raketter.
13.Konflikten mellom grunneiere og reindriftssamer i Trollheimen vil bli trappet opp hvis grunneiere i Surnadal gjør alvor av å dra inn i Trollheimen for å skyte ned mellom 1000 og 2000 tamrein.
14.Noen vestlige militære eksperter mener at det var Romanov som sto bak ordren om å skyte ned det sydkoreanske passasjerflyet ifjor.
15.Når den russiske sikkerhetspolitiker Arbatov møter" måpende ansikter ved (sin) sammenligning mellom nedskytningen av et sydkoreansk passasjerfly og eventuell senkning av en ubåt i svensk farvann" (som Dal nevner), er det nettopp fordi Arbatov ser bort fra den helt avgjørende forskjell det er - og som alle tilhørerne så klart - å skyte ned et fly med intetanende mennesker ombord, og å senke en ubåt med et mannskap som er fullt på det rene med at de utfører en handling som er det nærmeste du kan komme en krigshandling i fredstid.
16.Når det gjelder avskjæringsjagere, de som skal skyte ned de angripende bombeflyene, kan Sovjet stille hele 2500 mot amerikanernes 300.
17.Ofte lykkes de med et bakholdsangrep mot en sovjetisk transportkolonne, en og annen gang greier de å skyte ned et av de sovjetiske" helikopterfestningene" som klaprer over den afghanske landsbygda hver eneste dag på utkikk efter geriljaens baser.
18.Statssekretær Oddmund S. Hammerstad i Forsvarsdepartementet hevder i sitt innlegg i denne spalte 24. oktober at både det å skyte ned et sivilt passasjerfly på villspor og det å senke fremmede ubåter uten varsel i våre farvann er forkastelig.
19.Stefenson minner om at det tok supermakten Sovjet flere år å bli i stand til å skyte ned USAs U2 fly.
20.Talsmannen fremholdt overfor Aftenposten at hele programmet - USA vil utvikle romvåpen som kan skyte ned sovjetiske atomraketter ligger så langt inn i fremtiden at spørsmålet om politisk støtte fra NATOlandene ennå ikke er noe aktuelt tema.
21.To unge menn i begynnelsen av tyveårene flyr så å si hver dag inn over Tyskland for å skyte ned fiendefly, noen dør ukentlig.
22.Alle de forskjellige amerikanske systemene for å skyte ned SovjetUnionens raketter vil være urimelig kostbare, upålitelige og lette å ødelegge, hevdet han.
23.Andre hevder at Sovjet kan svare på romvåpnene med nye raketter med tusenvis av nye atomstridshoder : flere enn romvåpnene kan skyte ned.
24.De prosjekter som Sovjet, og forsåvidt også USA, har arbeidet med i årevis, går imidlertid ut på å skyte ned eller på annen måte uskadeliggjøre fiendtlige satellitter.
25.Den amerikanske fjernsynsreporter ville også vite om Willoch var fornøyd med det norske forsvarets takling av saken og om man burde ha forsøkt å skyte ned raketten.
26.Dermed åpner de for nye spekulasjoner om at raketten ble skutt opp for å teste de sovjetiske muligheter til å skyte ned krysserraketter.
27.Det amerikanske prosjektet SDI, også kalt Star Wars, er et rombasert forsvarssystem for å skyte ned fiendtlige raketter.
28.Disponenten kan skyte ned udugelige medarbeidere.
29.En gang i løpet av de nærmeste dager akter USAs flyvåpen å gjennomføre et omstridt forsøk med å" skyte ned" en satellitt ute i verdensrommet.
30.Ett av dem gjelder utviklingen av et våpensystem som kunne brukes til å skyte ned fiendtlige satellitter.
Your last searches