Norwegian-Italian translation of skyte opp

Translation of the word skyte opp from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skyte opp in Italian

skyte opp
missilverb lanciare
  tidverb rimandare, rinviare, posporre, differire, procrastinare
  holde framverb rimandare, rinviare
Similar words

 
 

More examples
1.Det nordiske prosjektet dreier seg om å lage og skyte opp en eksperimentell satellitt.
2.I neste generasjons satellitter som INMARSAT vil skyte opp fra 1988 og utover, planlegger vi også en ordning som innebærer samband for flytrafikk.
3.Vi skulle skyte opp to lysgranater, stjålet fra et militærlager, som en markering og protest mot høyesterettsdommen til støtte for AltaKautokeinoutbyggingen.
4.Den silkemyke landingen skjedde på minuttet kl. 15.38 norsk tid onsdag eftermiddag, og fikk et øyeblikk NASAfunksjonærene til å glemme de tre mislykkede forsøkene på å skyte opp fergen i forrige uke.
5.Fortolkning av satellittdata er også noe forskerne ønsker å gå sammen om, men ennå blir det nok ikke aktuelt å skyte opp en fellesnordisk værsatellitt, sier Johnsson.
6.Forøvrig var løvetann nummer to i ferd med å skyte opp på samme sted.
7.Kina har for første gang klart å skyte opp en satellitt som er blitt plassert i en stasjonær posisjon 35 000 kilometer over jordoverflaten.
8.Og på grunn av den beskjedne gravitasjonen kan man også sparke fra mot bunnen, skyte opp i luften og stupe ned i vannet igjen på samme sted.
9.Svenske forretningsinteresser tar sikte på å skyte opp en satellitt i 1988.
10.Blant annet foreslo Frankrike at Arianerakettene skulle skyte opp en meteorologisatellitt for japanerne til en pris på 15 milliarder yen, men japanerne foretrakk å la amerikanerne gjøre det, selv om det kostet 22 milliarder yen.
11.Dette radarsystem forutsettes å kunne formidle en ordre om å skyte opp antiraketter og lede dem mot målet.
12.Ifølge avisen fryktet efterretningskilder i London at IRA skulle forsøke å skyte opp SAM 7raketter fra et fartøy i Irskesjøen mot statsministerens helikopter.
13.NASA har planer om i 1989 å skyte opp en" Supersatellitt" som - dersom myndighetene gir klarsignal - også vil overføre radiosignaler til og fra politiets utrykningsbiler, ambulanser, osv.
14.NÅR" Iowa" legger til ved kaien under Akershus festning, vil disse kanonene kunne skyte opp til Gardermoen eller Hønefoss.
15.Om de 22 medlemsland i Den arabiske liga klarte å bli enige om å bygge og skyte opp satellittene, hersker det langtfra samstemthet når det gjelder hva de skal brukes til å overføre.
16.Senere vil programmene bli overført til den direktesendende høyeffekts kringkastingssatellitten Olympus, som romfartsorganisasjonen ESA vil skyte opp i 1988.
Your last searches