No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword skyve. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Døds og voldssyklusen fører oss inn i en blindgate og støtter de fiender av friheten som ønsker å skyve dette landet ut i ulykken", het det i en uttalelse fra det baskiske nasjonalistpartiet.
2.Jo, vi vet litt om hvordan sproget kan brukes til å skyve medmennesker enda litt lenger inn i ensomheten.
3.Rettes det, berettiget, kritikk mot pressen, har endel av oss en hang til å skyve ansvaret over på andre.
4.Dessuten må det være dårlig samfunnsøkonomi, legger Frøken til, - å skyve problemene foran seg og la elevene ta igjen når de er tyve det vi ikke klarte å lære dem fra de var seksten til nitten.
5.Det vil være irrelevant å skyve ansvaret oppover i rekkene, mente aktor.
6.I stedet for å skyve problemet under teppet og benekte at narkotikaproblemet eksisterer, har vi valgt å snakke åpent om det.
7.Idrett idag går ut på å skyve tretthetsgrensene foran seg, og man får ikke full uttelling før man har hvilt litt foran konkurransene.
8.Jeg har ikke tenkt å skyve ut de to som er der.
9.Jeg regner nemlig med at det fins en grense for hvor langt man kan gå i revisjonistisk retning uten å skyve hele byggverket over ende.
10.Jeg synes det er kortsiktig å skyve bort barna i de viktigste årene.
11.Man kan ikke skyve pukkelen på aldersfordelingskurven foran seg i det uendelige.
12.Nå prøver jeg bare å skyve det hele bort, men jeg skal senere på Rikshospitalet for å undersøke om en gammel hodeskade er blitt forverret, sier Johansen til Aftenposten.
13.Sovjet har gjennom øvelser helt siden begynnelsen av 1970årene demonstrert en ambisjon om å skyve operasjonsområdet for sin nordflåte så langt syd i Norskehavet som mulig, sa forsvarsminister Anders C. Sjaastad i Stortinget igår.
14.Tre ubehagelige temaer ganske mange ønsker å skyve under teppet ?
15.Vi kan ikke som iår og tidligere år fortsette med å skyve problemene foran oss.
16.Vi krever at de som er skyld i fader Popieluszkos død skal straffes, og vi håper de polske myndighetene ikke vil prøve å skyve skylden over på lavere tjenestemenn.
17.AlKasim sa at Storbritannia har valget mellom import av gass for å spare egne reserver eller en større grad av selvforsyning nå, og derved skyve importbehovet ut i tid.
18.Alvoret i denne stunden var ikke til å skyve fra seg.
19.Andersen gjør sitt beste for å skyve favorittstemplet over på FSB / Ski.
20.Anonyme komitemedlemmer hevder der at politianmeldelsen av tidligere leder er en giganttabbe, at motsetningene i komiteen er større enn noensinne, at landsmøtet var et rabaldermøte, at AKP (ml) prøver å skyve ansvaret for egne feil over på tidligere leder og at AKPdominans har fått mange medlemmer til å forlate komiteen.
21.Antagelig var det forfeilet å skyve så hardet på for å få til en avtale mellom Israel og president Amin Gemayels regjering ifjor vår.
22.Da kan ikke hans" bekymring" for marginalskatten for lønnstagere med vanlige og lavere inntekter bety noe annet enn et snedig forsøk på å skyve disse foran seg i forsvar for skattetilpasningsmulighetene i dagens system.
23.De unge fra Holmlia presser på Nordstrand videregående, som må skyve elever videre til Holtet og Lambertseter.
24.Den døde kroppen kan jeg så gjemme i grøften, jeg kan skyve den inn under de tornete buskene.
25.Den døren er både tyngre å skyve opp og staseligere enn den mrs. Thatcher har lagt sin myndige hånd på i flere år nå.
26.Det er direkte håpløst at ungdommer må skyve på førstegangstjenesten i årevis kanskje til efter avsluttet utdannelse.
27.Det er først og fremst snakk om å skyve med en ski og skli på den andre.
28.Det er i hvert fall vanskelig å skyve helt til side en teori som forutsa depresjonen både i 30årene og den vi idag sliter med.
29.Det er på tide at det nå blir alminnelig akseptert at hovedstadsfunksjonen pålegger de statlige myndigheter forpliktelser som de ikke lenger kan skyve fra seg.
30.Det er å forkludre debatten, å skyve det hele over på den enkelte student, som skal være blitt så skrekkelig lat.