Norwegian-Italian translation of slå av på

Translation of the word slå av på from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

slå av på in Italian

slå av på
priserverb avere una riduzione su, avere uno sconto su, fare uno sconto di, ribassare di
Similar words

 
 

More examples
1.Derfor fant statssekretær Colding det nødvendig å understreke for nte gang den åpenbare realitet at vi ikke må slå av på kravene til vår egenandel, samtidig som forhåndslagring av amerikansk forsvarsmateriell i MidtNorge sikrer oss hurtig og effektiv hjelp når vi anmoder om det.
2.Et slikt orkester krever et tilnærmet profesjonelt kor, sier Terje Kvam, som nå mindre enn noen gang finner grunn til å slå av på kravene.
3.Men bak summen står det i en parentes" afslået", så antagelig måtte man slå av på prisen fordi menigheten ikke hadde råd til en så dyr alterduk.
4.Og som regel er dette fullt mulig uten at man i avgjørende grad behøver å slå av på miljøkravene.
5.Vår skijente Vigdis Rønning som lå med i tetfeltet fant ut at farten var i største laget halvveis i løpet, og valgte å slå av på tempoet.
6.I visse tilfeller har man måttet slå av på prisen for å få handelen ut av verden, og slippe utgiftsbelastningen med usolgte leiligheter.
7.Og det sier seg selv at når profesjonelle kunstnere skal inngå i et ensemble med amatører, må man slå av på de kunstneriske krav.
Your last searches