No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword slå fast. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Jeg kan slå fast at dette ikke er en bagatellmessig sak.
2.Jeg kan uten reservasjon slå fast at jeg fullt ut deler Norges Dyrebeskyttelsesforbunds syn i denne saken.
3.De ulike syn vil komme frem i stortingsmeldingen, vi vil ikke idag slå fast at det trengs undersøkelser over flere år, sier han.
4.Det er ingenting som stemmer, og det er jo bare å slå fast at sesongen er en skuffelse.
5.En må således kunne slå fast at det største opposisjonspartiet ønsker et prinsippvedtak om baneforlengelse, men uten å gi noen form for sikkerhet for at det blir stillet ressurser til disposisjon for en forlenget NordNorgebane før 1990.
6.Funn på stedet gjør at vi kan slå fast at de to møtte en uforutsett komplikasjon under rengjøringen av krutthusets ventilasjonsanlegg, opplyser overingeniør Arne Johansen i Statens Sprengstoffinspeksjon.
7.Idag kan vi slå fast at spådommen har slått til i fullt monn.
8.Jeg kan bare slå fast at systemet har vist seg å bli en stor suksess hos oss, sier pressetalsmannen ved The Football League, Andy Williamson til Aftenposten.
9.Jeg vil ikke kommentere spekulasjoner om fusjon eller overtagelse, men bare slå fast at det foreligger andre samarbeidsmuligheter.
10.Kan man efter disse undersøkelsene slå fast om det er drivverdige forekomster av gass og olje sør for Bjørnøya ?
11.Kort sagt kan vi slå fast at kvinner er underrepresentert på alle nivåer i det organiserte idrettsarbeidet i forhold til hvor mange som er medlemmer, sa førsteamanuensis Kari Fasting ved Norges Idrettshøgskole da hun la frem de sørgelige tallene på Likestillingsrådets høringsmøte om kvinner og idrett i Oslo tirsdag.
12.La meg med en gang slå fast at det ikke er vår oppgave å gå inn og" rydde opp" med hård hånd.
13.La meg slå fast at selskapene nå er under sterkt press både fra oss og fra myndighetene.
14.Man må slå fast med en eneste gang at man er sin egen herre, og ikke la seg diktere.
15.Men vi må for all del slå fast at de aller fleste hjemmeboende eldre heldigvis ikke har disse problemene og at deres pårørende gjør et stort og verdifullt arbeide.
16.Til tross for Arbeiderpartiets forsøk på svartmaling og på å så splid mellom regjeringspartiene, kan vi slå fast at Arbeiderpartiet har mislykkes i sine forsøk, konstaterte formannen i Stortingets finanskomite, Petter Thomassen (h), da den to dager lange finansdebatten gikk mot slutten i Stortinget natt til idag.
17.Vi har sett mye interessant og kan ta med oss verdifulle impulser hjem, men vi kan også slå fast at Norge allerede er kommet langt på dette felt, sier Trafikksikkerhetsrådets formann, Egil Halvorsen, til Aftenposten.
18.Vi kan allerede nå slå fast at informasjonstoktet er en suksess.
19.Vi kan imidlertid slå fast at Fornebuområdet i verste fall kommer i gruppen" moderat forurenset" og at biltrafikk og fyring trolig er de viktigste kildene.
20.Vi kan slå fast at den nye tilskuddsavtalen har ført til lavere kostnader og større vekst på inntektssiden i selskapene og dermed til lavere tilskuddsbehov, sier administrerende direktør Hans Jakob Eide under landsmøtet.
21.Vi må selvfølgelig ta kraftig avstand fra bruken av menneskefostre i kosmetikkindustrien, men jeg kan med sikkerhet slå fast at dette ikke skjer i de nordiske landene.
22.Vi må slå fast at det eksisterer vesentlig større begrensninger på Postsparebanken enn våre konkurrerende, private banker.
23.Vi regner med at vi allerede før påske vil kunne slå fast om dette utspillet viser seg å bli en suksess eller en fiasko.
24.4. divisjonslagene har stort sett gjort unna sine fire første seriekamper, og vi kan slå fast at våre lokale nykommere har åpnet meget sterkt.
25.Aktor må indirekte føre bevis for at det ikke bare er sannsynlig at tiltalte har gjort dette, men klart slå fast at de to dødsfallene ikke kan skyldes uhell eller ulykke, og at ingen andre enn tiltalte kan ha ført fremmedlegemene ned i guttenes svelg og pusterør.
26.Alle seriøse opplysninger blir sjekket så sant vi har disponibelt mannskap, men foreløbig har vi ikke fått sikre holdepunkter for å slå fast hvor ranerne befinner seg.
27.Allerede efter to serieomganger kan vi slå fast at Skeid spiller" opprykksfotball".
28.Allerede første dag i det nye embedet kunne Heggelund slå fast at hans etat led under akutt plassmangel.
29.Allikevel nøler vi ikke med å slå fast at" Botta" i glimt var bedre i denne kampen enn i de tre foregående.
30.At ingen vil ha krig kan vi slå fast - alle ønsker fred, men ønsker vi det uansett premisser ?