Norwegian-Italian translation of slå rot

Translation of the word slå rot from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

slå rot in Italian

slå rot
botanikkverb radicare, mettere le radici, attecchire
Similar words

 
 

More examples
1.Vi har vært på jakt efter svaktvoksende typer av vanlig europeisk pære, og har lenge prøvd å få slike svaktvoksende pæresorter til å slå rot ved stikking.
2.Det er her man håper og tror at kommunens fremtidige senter vil slå rot, godt i ly av Romeriksåsene, og med kommunen som avgjort største kunde.
3.Efter en periode med sterkt antiklassisk tendens er dette omslaget sikkert å anse som et tegn i tiden, både i øst og vest har man behov for å slå rot i tradisjonen igjen, i øst har man hatt det lenge !
4.Fremskrittspartiet skal oppvise en nominasjonsprosedyre i" amerikansk stil", noe som efter en kort nyhetens interesse ikke vil slå rot, hverken i fedrelandet eller i partiet.
5.Hvis mer av kommuneressursene ble brukt til å verne og forbedre de miljøkvalitetene som tross alt finnes i alle bydeler - og her må en effektiv drenering av gjennomgangstrafikken bli tiltak nr. 1 - burde folk bli noe mer tilbøyelige til å tåle et samliv med andre, til å stifte familie og slå rot.
6.Tenk om en slik tanke kunne slå rot også hos andre omkalfatringsglade !
7.Vi har 80 ubesatte stillinger, og spesielt mangler vi dansker, de synes ikke å ha så lett for å slå rot her.
8.Allerede da nasjonalsosialismen begynte å slå rot i det tyske samfunnet, var Torgny Segerstedt blant de fremste til å advare.
9.Det var ikke den topp over 2000 m innen dette mektige fjellområdet han ikke" klatret" opp på for å finne hvor høyt blomsterplantene hadde klart å slå rot.
10.Kjennskap til såvel saken som musikkmiljøet har imidlertid overbevist meg om at en mann som Idar Aarheim har et meget begrenset nedslagsfelt, der hans arrige kriminalisering kan slå rot.
11.Lavest kommer Kristelig Folkeparti, hvor likestillingsdebatten ikke synes å slå rot.
12.Myndighetene har fått frykten til å slå rot i folk.
13.Noen ville kunne slå rot og trives, andre ville bli ensomme og rotløse.
Your last searches