Norwegian-Italian translation of slå seg til ro

Translation of the word slå seg til ro from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

slå seg til ro in Italian

slå seg til ro
husholdverb sistemarsi
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg hadde full hyre med å få mor til å slå seg til ro med at brevet bare var sinnssvakt tøv, sier en kvinne til Aftenposten.
2.Arbeiderpartiet vil ikke slå seg til ro med så høy arbeidsledighet som vi har nå.
3.Men i de tilfellene der vedtaket om omplassering blir forandret, er det svært uheldig for barnet å ha fått så lang tid til å slå seg til ro i sitt nye hjem, sier hun.
4.Arendal kommune må inntil videre slå seg til ro innenfor sine trange grenser, skriver Agderposten.
5.Der i gården har man jo alltid et visst minstemål av revolusjonær glød på lager, og de vil nok neppe slå seg til ro med moderate formuleringer.
6.Derfor må ingen slå seg til ro med at situasjonen i SydAfrika egentlig er bedret.
7.Det er nettopp på bakgrunn av dette ledelsen i Norges Idrettsforbund ikke kan slå seg til ro med at" idretten trolig får kompensasjon".
8.En bilkjører som mener at han allerede har fjernet seg langt fra sitt bestemmelsessted, bør vel ikke av den grunn slå seg til ro med det og fortsette i samme retning ?
9.Han kunne vanskelig akseptere at kjøttprodusentene skal slå seg til ro med et kjøttforbruk som ligger ca. 20 kilo lavere pr. person enn gjennomsnittet i EFlandene.
10.Han understreker at politiet ikke vil slå seg til ro med budsjettnedskjæringene, og sier at man har håp om at de innsparinger etaten er pålagt vil bli revurdert.
11.Hvis et politisk parti i spørsmål om forvaltning av Jordens ressurser vil slå seg til ro med det Gundersen hevder, at" Jordens ressurser idag stort sett er jevnt fordelt, men at evnen og velviljen til å utnytte disse ressursene er høyst forskjellig...", viser dette at Kirken såvel som politiske partier med en våken sosial samvittighet, har store oppgaver foran seg.
12.I et fagfelt som vårt, der publikumsinteressen må sies å være svært stor, må en akseptere at norske massemedier ikke slå seg til ro med informasjon fra hjemlige medisinske genetikere.
13.Ingen kan slå seg til ro med at forholdene sikkert ikke er verre enn de har vært tidligere.
14.Kampenlaget må imidlertid ikke slå seg til ro med denne storseieren.
15.Kinnock kan imidlertid ikke, som Foot i sin formannstid, slå seg til ro med at landsmøtedelegatene er tilfreds, hvis han ønsker å bli statsminister.
16.Kulturpolitikken kan aldri slå seg til ro med de resultatene som er nådd, men må møte nye utfordringer og søke nye veier.
17.Men de kan ikke slå seg til ro med at saken er opp og avklart.
18.Men det blir vel en stund til Rakel Surlien vil slå seg til ro der.
19.Men foreldre bør interessere seg for hvor barna vanker, og ikke slå seg til ro med utflukter, hevder veilederen.
20.Men man akter ikke å slå seg til ro med dette.
21.Men når dette er sagt, må det også sies at man ikke kan slå seg til ro med tingenes tilstand.
22.Når en undersøkelse over utgifter på offentlige tjenester i Norden - det såkalte KRONprosjektet bl.a. viser at vi i Norge har en spredning i omkostninger pr. elev i grunnskolen fra 9400 kroner i en kommune til 38 200 kroner i en annen, så er ikke dette et resultat man kan slå seg til ro med.
23.Når partiet får studert saken til bunns, tviler jeg ikke på at de ansvarlige ledere vil se alle konsekvenser, og slå seg til ro med at Norge allerede har en av verdens mest liberale militærnekterordninger.
24.TIL tross for at den offisielt tar til orde for forhandlinger, er det lite som tyder på at den vil slå seg til ro med noe mindre enn fullt herredømme over El Salvador.
25.Toppidretten kan aldri tillate seg å hvile på laurbærne, det å slå seg til ro er ensbetydende med å få tilbakegang, konkurrentene gjør fremskritt.
26.Øverst på deres liste står den 61årige tidligere ungdomsminister Katharina Focke, som også taler om" Europas selvhevdelse" og om at vår verdensdel ikke må slå seg til ro som" supermaktenes kjernefysiske oppmarsjområde".
27.Det er ennå ingen grunn til å slå seg til ro, understreker hun.
28.Akershus kan ikke slå seg til ro med en utvikling som betyr flere pendlere.
29.DET er ingen grunn til å slå seg til ro med årets gode avling, og like liten grunn til selvtilfredshet med den hjelpen som er gitt.
30.Det er boken om de mange tusen unge nordmenn som gikk over grensen til Sverige og håpet å komme videre ut til de steder hvor der ble kjempet, men som måtte slå seg til ro for så å komme hjem i grå uniform da krigen var slutt.
Your last searches