Norwegian-Italian translation of slike

Translation of the word slike from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

slike in Italian

slike
determinant - pluraladjective questo tipo di
Derived terms of slike
Anagrams of slike
Similar words

 
 

More examples
1.(Det) bare er aktuelt med et lite antall etersendte fjernsynssendinger, og at forsøk med slike sendinger bør kunne tillates i et begrenset omfang, der det ikke ligger til rette for lokalfjernsyn formidlet på kabel.
2.Aksjonen mot utbygging av Fornebu" vil nå selv finansiere slike målinger som skal opptas fra oktober i høst til mars neste år.
3.Aldri noen gang tidligere i Norgeshistorien er det i løpet av en regjeringsperiode blitt utbetalt slike summer i trygd til arbeidsløse.
4.Besøk hjemmefra" presenterte gode amatører, og den nye komiserien fra BBC moret i hvert fall det publikum som befant seg bak kameraet - men slike betalte latterbrøl virker ganske avdempende på TVpublikumets eventuelle oppfatning av morsomhetene.
5.Bjørndal har undersøkt forbruket av slike medikamenter både ved institusjoner og i primærhelsetjenesten.
6.DKsjefen beklager at en regimentssjef har kommet med slike ubegrunnede og sårende uttalelser som i dette tilfelle.
7.De grønne" lever litt på slike stemninger - de forsøker på en og samme tid å være og ikke å være et parti.
8.De skulle ikke komme hit og si slike ting og gjøre alle oroliga.
9.Der gives neppe nogen blandt vort Lands fremtrædende Personligheder, hvor langt vi end gaar tilbage, der har været Mytedigtningen eller tillavningen saa hjemfalden som Henrik W. Et par slike legender dukker opp, igjen og igjen, også i våre dager.
10.Dere kan kanskje forstå at Vesten blir foruroliget ved slike handlinger som invasjonen i Afghanistan, nedskytingen av et sivilt passasjerfly med nesten tre hundre mennesker ombord og forhandlingsbruddet i Geneve ?
11.Derimot fungerer slike særgudstjenester som et propagandainnslag i den kampen som nå tydeligvis er i gang for å få kirken til å endre sitt syn på homofil praksis.
12.Dersom daghjemmets fremste oppgave var å være et godt barnemiljø, ville det forutsette en ideologi eller målsetting for arbeidet, eller en teori om hvorfor og på hvilken måte daghjemmet er det beste miljøet for barna - - Men det finnes ikke noen slike felles målsettinger eller retningslinjer, som er grunnen til at barna er på daghjem.
13.Det farligste som skjer er nettopp slike artikler som den Pedersen skrev.
14.Det kan ikke sees at slike bestemmelser noen gang ble vedtatt så lenge denne lovgivningen var operativ frem til 15. august 1955.
15.Dette er meget kompliserte og alvorlige saker med stor fare for feilbehandling, og det ville derfor være ønskelig om slike beslutninger og vurderinger blir foretatt av ansvarlig myndighet.
16.Disse bestemmelser gjelder ikke dersom slike opplysninger er begrunnet i stillingens karakter.
17.Dødmannsknapp" eller en anordning som kortslutter motorens tenning i slike situasjoner, finnes som ekstrautstyr til de fleste motorer, og burde være obligatorisk.
18.Finnes det så mye grunnlag for slike holdninger at foreldre bør ha dårlig samvittighet ?
19.Flash" og" Break" mønstrene er inspirert av og laget med tanke på slike interiører, opplyser sjefdesigner Unn Telnes i Sandvika Veveri A / S.
20.Flere bystyremedlemmer gav overfor Aftenposten uttrykk for at slike demonstrasjoner" i en ellers saklig atmosfære" virket mot sin hensikt.
21.Forutsetningen er at den etat som skal motta slike meldinger, har inngående kunnskaper om de samlede redningsressursene, forutsetninger for å vurdere redningstaktiske / materielltekniske forhold samt tilstrekkelig akuttmedisinsk innsikt.
22.Gjennom slike lignelser og beretninger avslører og angriper Jesus falske holdninger.
23.Han er ikke den første poet i Norge som har huset slike tanker.
24.I alle fall synes vi at polititjenestemennene selv burde kunne utvise en større grad av vurderingsevne overfor fare og risiko i slike situasjoner.
25.I slike sammenhenger heter det alltid" den fredselskende sovjetiske utenrikspolitikk", og forfatteren av det selsomme skriftstykke kan vente seg en alvorlig påtale for denne uforklarlige utelatelse.
26.Iallfall ser det ut til at tyskerne selv mente å ha fått slike forsikringer", sier den svenske historikeren, dosent Hans Villius, til Aftenposten.
27.Ingen vet bedre enn Benkow hva slike forsikringer er verd".
28.Ja slike trikker må vi få, og de må være blå.
29.Jeg er av den formening at fylkeskommunene i slike tilfeller neppe kan legge hindring i veien for henvisning ut av fylket.
30.Jeg vil ikke utelukke muligheten for slike ensidige vedtakelser i Stortinget.
Your last searches