Norwegian-Italian translation of slippe ut

Translation of the word slippe ut from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

slippe ut in Italian

slippe ut
kino - bøkerverb mettere in circolazione, far uscire
  fangeverb liberare, rilasciare
  klærverb allargare
  personverb lasciare uscire, fare uscire
Synonyms for slippe ut
Derived terms of slippe ut
Similar words

 
 

More examples
1.Seksuelt slaveri forekommer i alle situasjoner hvor kvinner eller piker ikke kan forandre livsvilkårene sine, hvor de ikke kan slippe ut, uansett hvordan de er kommet inn i disse forholdene, og hvor de er utsatt for vold og utnyttelse.
2.Vi ønsker å slippe ut minst mulig av hensyn til efterforskningen.
3.Alle som kommer har søkt om utreise i lengre tid, og tillatelsen kan virke som et forsøk fra DDRs side på å" slippe ut damp".
4.At akkurat de skulle være så heldige å slippe ut av flyet, tilskriver de en god porsjon flaks.
5.Da hun får chansen til å rømme, nekter hun : hun vil bare slippe ut på lovlig vis.
6.Da kunne 3000 nordmenn slippe ut fra en grubetunnel ved Bjørnevatn nær Kirkenes.
7.Da stupte et helikopter plutselig ned for å slippe ut en tungt utrustet fotpatrulje på åtte mann.
8.Demonstrantene slo seg ned på skolens gressplen og kortet tiden med sang og musikk, mens de ventet på at deres arresterte kamerater skulle slippe ut av klasserommene, som fungerte som midlertidige arrestlokaler.
9.Denne gangen fikk han ikke slippe ut mot kausjon.
10.Der levde de i fire uker, inntil russerne befridde Kirkenes 25. oktober og nordmennene kunne slippe ut.
11.Derefter vil ingeniører nede på bakken sjekke om satellitten funksjonerer som den skal, slik at den igjen kan slippe ut i verdensrommet.
12.Dersom han viser god oppførsel i fengselet, vil han ventelig slippe ut efter tolv måneder.
13.Det påstås å slippe ut all fuktighet og beholde all varme.
14.Det spørs om ikke holdningen også i TVstudio må bli å slippe ut nyhetene straks de foreligger uansett om det følger billedreportasje senere.
15.Det var en gårdbruker i Båstad som fikk anledning til å slippe ut noen kaniner på holmen.
16.Dette ga også Treholt åpning for å slippe ut små betraktninger som i dette lydkuttet fra" Ukeslutt", der han forsikrer at gråsoneavtalen er like vanskelig å svelge for de politiske myndigheter i Sovjet som for dem her hjemme.
17.Dommeren fant forræderiet så alvorlig at han ga dommen en tilføyelse om at ingeniøren aldri skal kunne slippe ut på prøve.
18.Efter at politiet hadde tiltalt meg efter mordbrannparagrafen, spilte jeg forvirret med forfølgelsesredsel for å slippe ut av fengslet i Tromsø, hvor jeg hadde sittet i nesten fem måneder.
19.Efter sigende er han blitt holdt i enecelle siden han ble dømt til 15 års fengsel i 1979, og får bare slippe ut en gang i måneden for å røre på seg.
20.Efterhvert begynte man å prøve stoffet også på mennesker, og efter to år - i 1960 - var tiden inne til å slippe ut på markedet det første nerveberoligende middelet av den nye sorten.
21.Efterhvert som biler med katalysator eldes, vil de slippe ut mer eksos enn når de er nye.
22.En slik støtpute kunne lette noe av presset som myndigetene føler i vanskelige avgjørelser om mulige tilbakefallsforbrytere, som f.eks. når myndighetene skal avgjøre når enkelte seksualforbrytere kan slippe ut.
23.Er kirkegjengere så verdifull vare for Den norske kirke at de ikke får slippe ut igjen ?
24.Femten kvinner og fire barn fikk slippe ut av flyet lørdag.
25.Folk fra kontrollverket hadde allerede undersøkt stenget og bedt fiskerne slippe ut sild, sier Johansen.
26.Frydenlund er optimist foran torsdagens møte med det libyske UD, men regner likevel ikke med at skip og mannskap kan slippe ut av landet før tidligst lørdag.
27.Frykten for at graderte opplysninger skal slippe ut av rettslokalene, er også årsaken til at det i Odelstingsproposisjonen om den nye straffeprosessloven legges opp til sikkerhetsklarering av legdommere og jurymedlemmer.
28.Guiden forteller oss at Todors far pleide å slippe ut sine sauer på den grønne marken der haven nå slutter.
29.Halfdan Hegtun er velvilligheten selv, men han snører sekken forsvarlig igjen slik at intet poeng skal slippe ut.
30.Han ble sterkest kritistert for ikke å ha stengt den såkalte libyske ambassade i London tidligere, og dessuten spurt hvorfor funksjonærer i ambassaden uten diplomatisk immunitet, fikk slippe ut av Storbritannia.
Your last searches