Norwegian-Italian translation of slitasje

Translation of the word slitasje from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

slitasje in Italian

slitasje
materialenoun usura [f], logoramento [m]
Synonyms for slitasje
Similar words

 
 

More examples
1.Dette fører nok til større slitasje på disse veiene, og kommer til å påføre veivesenet ekstra vedlikeholdsutgifter i årene som kommer, selv om akseltrykket reduseres under teleløsningen, sier veidirektør Eskild Jensen.
2.Generell slitasje i terrenget som avbrutte grener og topper av busker og småtrær samt forstyrrelse av småviltbestanden.
3.Spriker utdannelsen og den erfaring fagfolkene får efterpå, altfor meget, oppstår slitasje og frustrasjoner hos personellet.
4.Utbrenthet, som en samlet betegnelse for slitasje og utmattelsesreaksjoner, som særlig rammer omsorgspersonell, ble lansert av amerikaneren Herbert Freudenberger i 1974.
5.Av hensyn til naturvern og slitasje på naturområdene var det strengt forbudt å knekke busker og grener til underlag, så det var bare å ta til takke med hardstampet snegulv og utdelt utstyr.
6.Bruddstedet ligger vel 50 meter fra land rett ut fra Å i Lofoten, og feilen før helgen, som i februar, skyldes trolig slitasje som følge av strøm og tæring.
7.Båttrafikken, som gir mindre slitasje på veier, færre uhell og ulykker i trafikken, sparer ellers store beløp for kommunen og fylket.
8.Den første meteren innenfor ytterdøren og terrassedøren er spesielt utsatt for slitasje.
9.Derimot bør man være oppmerksom på slitasje i blandebatterier.
10.Dersom det viser seg at hverdagens slitasje røber ulike holdninger til NATO, er forliket i fare.
11.Det er klart at driften blir mindre effektiv når verkstedbenken rett og slett knekker sammen på grunn av slitasje, sier en ikke altfor optimistisk senterleder - utvilsomt mest bekymret for de yngste medlemmene, som han eventuelt vil miste først.
12.Det er også efterhvert påvist slitasje i hjertemuskulaturen når overdrivelsene tar overhånd.
13.Det forteller jo sitt om bruk og slitasje.
14.Det hevdes at malingen både tåler mekanisk slitasje bedre og at den heller ikke brytes like mye ned av sollyset som vanlig gelcoat.
15.Det var svært profesjonelt gjort, selv for en fagmann kunne det ha virket som en hendelig skade, som slitasje.
16.Dette har gjort at aktivitetene blir konsentrert om forholdsvis få baner, som dermed utsettes for sterk slitasje, sa Keul og la til at friidrettskretsen, overfor Oslo idrettskrets og kommunale myndigheter, har utarbeidet en priotitert liste over anlegg som bør bygges ut eller opprettholdes med høy standard.
17.En del naturvernsfolk har reagert på at 600 soldater kommer tilbake hvert år og forårsaker slitasje på naturen og truer den rike viltbestanden i området.
18.En dølahest har vondt i høyre forbenet, en annen skal komme seg igjen efter slitasje under en tidligere øvelse.
19.En plakat beklager at den gamle, gode stien opp på Helm Crag dessverre er stengt på grunn av... slitasje.
20.En vei vil føre til større trafikk og slitasje i Femundsmarka nasjonalpark.
21.Endelig har OBOS og borettslagene rundt senteret gått sammen for å bedre miljøet som er preget av slitasje og gråhet.
22.Et regjeringssamarbeide vil alltid medføre problemer og slitasje.
23.Feilen ved slitasje går i bensinkjøpernes favør, og en nyinnstilt pumpe reguleres derfor litt den andre veien.
24.Flere års slitasje som følge av strøm og bølgesalg regnes som den mest sannsynlige årsaken til bruddet.
25.For at radioen skal overdøve sag og hammerslag, er lydnivået slik at naboene i ca. en mils omkrets kan spare slitasje på sine apparater.
26.For dårlig bunkerskvalitet kan føre til maskinskader og slitasje og kostbare forsinkelser for skipet.
27.For midt i sommerherligheten oppdaget vi fukt og råteskader, slitasje og sprekker, bunnsviller som råtner og tak som lekker.
28.Fordi den røde farven bare brukes til pinse, olsok og annen juledag, er det minst slitasje på de røde messehaglene, noe som igjen har ført til at disse er best bevart.
29.Forurenser verre enn verst når det oppstår feil og slitasje.
30.Fra naturvernhold er det også reist kritikk fordi det store antall soldater kan føre til stor slitasje på naturen.
Your last searches