Norwegian-Italian translation of slukne

Translation of the word slukne from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

slukne in Italian

slukne
generellverb spegnersi, estinguersi
  ildverb spegnersi, smorzarsi
  lysverb spegnersi, smorzarsi
Synonyms for slukne
Anagrams of slukne
More examples
1.Gudegnist som ei kan slukne, / fra Elysium du kom ! / Nu betrer vi, gledesdrukne, / himmelske din helligdom.
2.Da vil brannen slukne umiddelbart.
3.Denne kamputviklingen er på et vis typisk for nettopp M / S. Flere ganger tidligere har drabantbylaget vært i føringen for så å slukne mer eller mindre utover i kampene.
4.Dermed er den olympiske ilden i ferd med å slukne for nordmennenes del i Boston.
5.Skulle han endog gå hen og vinne, vil det være beskjed om at Harts stjerne er i ferd med å slukne også i denne del av USA.
6.Det kom nok noe overraskende at Video Rocket med ett syntes å slukne hundre meter fra mål, og det var bare iherdig og effektiv ridning av Larsen som sikret seieren.
7.Enkelte av våre kritikere har hevdet at vi fløt på som ville tilbake til naturen og gjorde opprør mot det kunstige, og at ilden på vår lille leirplass snart ville slukne.
8.Fire Power har hatt for vane å slukne totalt i oppløpet efter å ha ledet i stor stil.
9.Idrettskarrieren er over, spotlightene over hennes tilværelse er i ferd med å slukne.
10.Oppstandelsestroen skal fylle oss med motkrefter mot alt det som vil få oss til å gi opp, gjøre oss bitre, få oss til å slukne som mennesker.
Similar words

 
 

slukne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) sluknesluknendesluknet
Indikative
1. Present
jegslukner
duslukner
hanslukner
vislukner
dereslukner
deslukner
8. Perfect
jeghar sluknet
duhar sluknet
hanhar sluknet
vihar sluknet
derehar sluknet
dehar sluknet
2. Imperfect
jegsluknet
dusluknet
hansluknet
visluknet
deresluknet
desluknet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde sluknet
duhadde sluknet
hanhadde sluknet
vihadde sluknet
derehadde sluknet
dehadde sluknet
4a. Future
jegvil/skal slukne
duvil/skal slukne
hanvil/skal slukne
vivil/skal slukne
derevil/skal slukne
devil/skal slukne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha sluknet
duvil/skal ha sluknet
hanvil/skal ha sluknet
vivil/skal ha sluknet
derevil/skal ha sluknet
devil/skal ha sluknet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle slukne
duville/skulle slukne
hanville/skulle slukne
viville/skulle slukne
dereville/skulle slukne
deville/skulle slukne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha sluknet
duville/skulle ha sluknet
hanville/skulle ha sluknet
viville/skulle ha sluknet
dereville/skulle ha sluknet
deville/skulle ha sluknet
Imperative
Affirmative
duslukn
viLa oss slukne
dereslukn
Negative
duikke slukn! (slukn ikke)
dereikke slukn! (slukn ikke)
Your last searches