Norwegian-Italian translation of slumre

Translation of the word slumre from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

slumre in Italian

slumre
døseverb sonnecchiare, essere assopito, fare un pisolino
Synonyms for slumre
Derived terms of slumre
More examples
1.Efter mat og drikke er det så velsignet å slumre litt, og før eller siden kommer damen med vognen.
2.Et håndkle eller en oppslått bok blir som et" adgang forbudt" i gresset, og eieren kan slumre hen i eftermiddagssolen uten andre forstyrrelser enn lavmælt snakk fra naboer i passe avstand.
3.Jeg ville forsøke å slumre litt, men det var umulig å få stolryggen bakover.
4.Til tross for faresignaler, har de svenske myndigheter tillatt offentligheten å slumre.
5.En heller lite inspirert forsamling var i ferd med å slumre hen da Isaksen slo til med et glødende innlegg som tente salen.
6.Og alle de nye sengene behøver slett ikke frykte å bli stående oppredde og opprådde fordi ingen vil slumre i dem.
Similar words

 
 

slumre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) slumreslumrendeslumret
Indikative
1. Present
jegslumrer
duslumrer
hanslumrer
vislumrer
dereslumrer
deslumrer
8. Perfect
jeghar slumret
duhar slumret
hanhar slumret
vihar slumret
derehar slumret
dehar slumret
2. Imperfect
jegslumret
duslumret
hanslumret
vislumret
dereslumret
deslumret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde slumret
duhadde slumret
hanhadde slumret
vihadde slumret
derehadde slumret
dehadde slumret
4a. Future
jegvil/skal slumre
duvil/skal slumre
hanvil/skal slumre
vivil/skal slumre
derevil/skal slumre
devil/skal slumre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha slumret
duvil/skal ha slumret
hanvil/skal ha slumret
vivil/skal ha slumret
derevil/skal ha slumret
devil/skal ha slumret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle slumre
duville/skulle slumre
hanville/skulle slumre
viville/skulle slumre
dereville/skulle slumre
deville/skulle slumre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha slumret
duville/skulle ha slumret
hanville/skulle ha slumret
viville/skulle ha slumret
dereville/skulle ha slumret
deville/skulle ha slumret
Imperative
Affirmative
duslumr
viLa oss slumre
dereslumr
Negative
duikke slumr! (slumr ikke)
dereikke slumr! (slumr ikke)
Your last searches