Norwegian-Italian translation of slutte

Translation of the word slutte from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

slutte in Italian

slutte
generellverb finire
  intransitivverb finire, terminare
  konkurranseverb arrivare
  møteverb finire, terminare, concludersi
  subjektverb chiudere, porre termine a
  sysselsettingverb rinunciare
  aktivitetverb cessare, smettere, finire, terminare, piantare baracca e burattini, lasciare, piantare [informal], mollare [informal], staccare [informal], smontare [informal], piantarla di [informal], smetterla di [informal]
  personverb finire, ritrovarsi
Synonyms for slutte
Derived terms of slutte
Anagrams of slutte
Examples with translation
Romeo elsket Julia mer enn han visste om det, og han kunne ikke slutte fred med tanken på at han hadde tapt henne.
More examples
1.Det er ikke vanskelig å slutte seg til dem som ønsker de gode gamle dager tilbake, da amatør var amatør og arenaen var omkranset av idrettsinteresserte entusiaster og ikke utstyrsprodusenter.
2.Hvis direktør Kobberstad har rett, må vi derfor kunne slutte at det norske bankvesens lederskikt er befolket av komplett tåpelige mennesker.
3.Konupek ser ut til å slutte seg til dette syn med andre ord : opprustning for å ruste ned.
4.Men likevel kan en ikke slutte med å undre seg over at det blant relativt opplyste mennesker er mulig å rendyrke den politiske propagandakunst så utspekulert plumpt og dumt - som sovjetrusserne kan det.
5.Slik innleder teknisk rådmann sin innstilling og inviterer dermed formannskapet til å slutte opp om planen om et lokk over E18 ved Gyssestad.
6.Vil du slutte med stoff, må du slutte helt.
7.(New York Times) Efter snart åtte måneder ved roret har Argentinas president Raul Alfonsin fremdeles langt igjen før han kan slutte varig fred med landets væpnede styrker.
8.Av flere store saker i Norge kan man slutte at for meget tid går med til uproduktiv grubling både blant direktører og styremedlemmer.
9.Av svarene kan man slutte at utenriksministeren ikke føler at han sitter på oppsigelse ?
10.Bakgrunnen for at vi nå iverksetteren landsomfattende aksjon er ønsket om å få flere borettslag til å slutte opp om betalingsboikotten.
11.Både Gary Hart og Walter Mondale kan vinne et oppgjør med president Ronald Reagan, men da må de slutte med å kutte hverandre opp i småbiter.
12.Bør man slutte å finansiere idrett gjennom tippemidlene og heller bevilge alle midler over statsbudsjettet ?
13.Da får jeg slutte ganske raskt.
14.De enkelte lands regjeringer må slutte med subsidier til skipsbyggingsindustrien.
15.De olympiske leker er blitt et redskap i et storpolitisk spill som ikke ser ut til å slutte.
16.De retningslinjene det arbeides efter i meldingen innebærer jo at Statoil ikke på noe tidspunkt de nærmeste 10 år vil slutte å vokse.
17.Dersom regjeringen virkelig vil utnytte energimulighetene på en effektiv måte og samtidig gi industrien muligheter for øket lønnsomhet, må man slutte å klusse med små prosjekter i allerede utbygde elver.
18.Det er av flere grunner riktig for meg å slutte som prest.
19.Det er ingen vanskelighet for undertegnerne å slutte seg uforbeholdent til denne overordnede målsetting.
20.Det er lite sannsynlig at flertallet vil slutte seg til mitt forslag, men det kan tjene som en illustrasjon på hvordan det er mulig å redusere inntektsskatten vesentlig og være en pekepinn på hvilket parti man bør stemme på om man ønsker å drive den langsiktige utvikling i en slik retning, sier Gundersen.
21.Det går i retning av at Norge vil slutte seg til disse tidligst i 1986, sier byråsjef Steenberg.
22.Du fortjener all mulig honnør, men tiden er kommet for å slutte å kjøre bil, erklærte dommeren i den lille byen Arundel igår, efter å ha hørt politiets forklaring om at den gamle damen hindret trafikken.
23.Efter at jeg mottok en truseltelefon i de groveste ordelag, ba jeg Marianella slutte med arbeidet, men hun svarte at det var ikke noe å bry seg om og fortsatte som før.
24.En godtgjørelse på linje med svensk tekoindustri er en rimelig industripolitisk kompensasjon når Tekstilfabrikkenes Forening tar til efterretning at Regjeringen ønsker å slutte Norge til den internasjonale Multifiberavtale, sa Stoknes.
25.En viktig del av oppgaven er å vite når man skal slutte.
26.Enda lot det til at Deng slett ikke hadde lyst til å slutte, fortalte Willoch, men lederen for Kinas milliardbefolkning måtte da videre til andre gjøremål.
27.Enkelte har måttet slutte på grunn av plagene, og vi får stadig henvendleser fra folk som føler ubehag ved slikt arbeide, sier assisterende overlege Finn Levy ved Yrkeshygienisk institutt til Aftenposten.
28.Er det sant at Kjell Bækkelund skal slutte å spille piano ?
29.Et hovedpoeng med programmet er at dette er et nytt og interessant forsøk på å slutte kontakt mellom de teoretiske og praktiske tradisjoner og å få til et utvidet samarbeide mellom forsknings og utdannelsesmiljøene, sa rektor ved Universitetet i Oslo, professor Inge Lønning, som også er formann i NAVFs styre.
30.Folk må slutte å si han om alkoholikeren.
Similar words

 
 

slutte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) sluttesluttendesluttet
Indikative
1. Present
jegslutter
duslutter
hanslutter
vislutter
dereslutter
deslutter
8. Perfect
jeghar sluttet
duhar sluttet
hanhar sluttet
vihar sluttet
derehar sluttet
dehar sluttet
2. Imperfect
jegsluttet
dusluttet
hansluttet
visluttet
deresluttet
desluttet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde sluttet
duhadde sluttet
hanhadde sluttet
vihadde sluttet
derehadde sluttet
dehadde sluttet
4a. Future
jegvil/skal slutte
duvil/skal slutte
hanvil/skal slutte
vivil/skal slutte
derevil/skal slutte
devil/skal slutte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha sluttet
duvil/skal ha sluttet
hanvil/skal ha sluttet
vivil/skal ha sluttet
derevil/skal ha sluttet
devil/skal ha sluttet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle slutte
duville/skulle slutte
hanville/skulle slutte
viville/skulle slutte
dereville/skulle slutte
deville/skulle slutte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha sluttet
duville/skulle ha sluttet
hanville/skulle ha sluttet
viville/skulle ha sluttet
dereville/skulle ha sluttet
deville/skulle ha sluttet
Imperative
Affirmative
duslutt
viLa oss slutte
dereslutt
Negative
duikke slutt! (slutt ikke)
dereikke slutt! (slutt ikke)
Your last searches