Norwegian-Italian translation of sluttføre

Translation of the word sluttføre from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sluttføre in Italian

sluttføre
oppgiftverb finire, completare, terminare, portare a conclusione
  møteverb finire, terminare, concludersi
  subjektverb definire, sistemare, concludere, porre fine a
  arbeidverb finire, terminare, completare
  fullbyrdeverb finire, completare, terminare, ultimare
Synonyms for sluttføre
More examples
1.Vi er innstilt på å sluttføre meglingen til et akseptabelt resultat, uavhengig av departementets forsøk på diktat, sa Skytøen.
2.Bjørn Haug håpet iformiddag å kunne sluttføre meglingen i metalloppgjøret før han gikk løs på lavlønnsfagene.
3.Boet frykter at en rettslig behandling av Sandefjord kommunes efterligning på 337 millioner kroner vil måtte føres gjennom stadig høyere rettsinstanser, ta flere år å sluttføre, og ikke minst bli svært kostbar.
4.De følgende uker vil Statens vegvesen Akershus sluttføre arbeidet med sideveiene og kryssene ved Mogreina og Vestby svingen.
5.Den sovjetiske delegasjonen som i den siste uken har opholdt seg i Washington for å sluttføre forhandlingene om den nye" hete linjen", ønsket minst mulig oppstuss om avtalen som tirsdag ble parafert i all enkelhet i utenriksdepartementet.
6.Derfor ville han ikke svare helt bestemt på spørsmål om tilbakeføring av sykehjem til kommunene, men opplyste at Regjeringen er i ferd med å sluttføre saken.
7.Det er det danske investeringsfondet DIFKO som er i ferd med å sluttføre planene om å bygge to boreplattformer ved et dansk verft.
8.Disponent Tor Andersen i avisen har fått styrets fullmakt til å sluttføre salgsforhandlingene.
9.En sovjetisk delegasjon er ventet til Washington onsdag for å sluttføre forhandlingene som i lengre tid har vært stilt i bero på grunn av det kjølige forholdet mellom USA og Sovjet.
10.Et iøynefallende trekk ved norsk bybygging er at vi sjelden greier å sluttføre noe.
11.I øyeblikket er initiativtagerne, forlagene Pax og Oktober og de tre i ledelsen, opptatt av finne kontorer, sikre seg de første bokavtaler og å sluttføre forhandlingene med forfatterforeningene, bokhandlerne og forlagene.
12.Jeg regner med å bruke tre år på å sluttføre romanen jeg nå holder på med, så årsinntekten gir ikke akkurat anledning til å flotte seg.
13.Media Invest er dessuten i ferd med å sluttføre forhandlinger med to norske forlag, et svensk forlag og et dansk selskap som driver innen etermedia.
14.Norsk Hydro tar sikte på å sluttføre forhandlingene innen utgangen av september.
15.Norske Siviløkonomers Forening vedtok på sitt landsmøte nylig å sluttføre forhandlingene med Norges Handels og Sjøfartstidende og den danske forretningsavisen Børsen med sikte på å utgi et felles tidsskrift.
16.Onsdag reiste statssekretær Eivinn Berg i Utenriksdepartementet til Brussel for å sluttføre forhandlingene, som er meget vanskelige.
17.Partene regner med å sluttføre forhandlingene i løpet av kort tid.
18.Partene regner med å sluttføre forhandlingene innen kort tid, og det forutsettes at produksjonen skal fortsette i de nåværende lokalene ved Notodden Fabrikker.
19.Politiet i Notodden er iferd med å sluttføre efterforskningen av direktør Leiv Nergaard og personalsjef Egil Bergsland i Norsk Hydro.
20.Problemet var imidlertid at styret, som til da bare hadde hatt mannlige medlemmer, i en årrekke hadde jobbet med saker som de også burde få være med å sluttføre.
21.Regjeringen er nå iferd med å sluttføre sitt forslag.
22.Sammen med administrerende direktør Ulf Blix reiser han til Japan for å sluttføre forhandlingene.
23.Styret fikk fullmakt til å sluttføre forhandlingene med den nåværende eier og Kirke og undervisningsdepartementet.
24.Tegnekontoret arbeider for tiden på spreng for å sluttføre den nye innredningen i Norges Bank.
25.Vi skal nå sluttføre forhandlinger med dansker og svensker om vilkårene for samarbeidet.
26.Jeg regner med at Regjeringen i løpet av høsten vil sluttføre revisjonen av grunnskolens mønsterplan, opplyser statssekretær AnneOlaug Ingeborgrud (kr.f.) til Aftenposten.
27.Den amerikanske kongressen vil neppe kunne sluttføre lovgivningen om sanksjoner mot SydAfrika før september, mener kongressrepresentanter.
28.Det betyr at huskjøperne selv må sluttføre sine prosjekter.
29.Det tok to dager å sluttføre forhandlingene mellom Staten og Noregs Fiskarlag om fordelingen av statsstøtten for 1985, efter at partene tok juleferie før de var ferdige.
30.EF, Spania og Portugal har en måned på seg til å sluttføre avtaler om spansk og portugisisk medlemskap i EF fra 1. januar neste år.
Similar words

 
 

sluttføre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) sluttføresluttførendesluttføret
Indikative
1. Present
jegsluttfører
dusluttfører
hansluttfører
visluttfører
deresluttfører
desluttfører
8. Perfect
jeghar sluttføret
duhar sluttføret
hanhar sluttføret
vihar sluttføret
derehar sluttføret
dehar sluttføret
2. Imperfect
jegsluttføret
dusluttføret
hansluttføret
visluttføret
deresluttføret
desluttføret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde sluttføret
duhadde sluttføret
hanhadde sluttføret
vihadde sluttføret
derehadde sluttføret
dehadde sluttføret
4a. Future
jegvil/skal sluttføre
duvil/skal sluttføre
hanvil/skal sluttføre
vivil/skal sluttføre
derevil/skal sluttføre
devil/skal sluttføre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha sluttføret
duvil/skal ha sluttføret
hanvil/skal ha sluttføret
vivil/skal ha sluttføret
derevil/skal ha sluttføret
devil/skal ha sluttføret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle sluttføre
duville/skulle sluttføre
hanville/skulle sluttføre
viville/skulle sluttføre
dereville/skulle sluttføre
deville/skulle sluttføre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha sluttføret
duville/skulle ha sluttføret
hanville/skulle ha sluttføret
viville/skulle ha sluttføret
dereville/skulle ha sluttføret
deville/skulle ha sluttføret
Imperative
Affirmative
dusluttfør
viLa oss sluttføre
deresluttfør
Negative
duikke sluttfør! (sluttfør ikke)
dereikke sluttfør! (sluttfør ikke)
Your last searches