Norwegian-Italian translation of småkrangle

Translation of the word småkrangle from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

småkrangle in Italian

småkrangle
generellverb altercare, litigare, bisticciare, disputare
  småkrangelverb litigare, bisticciare, accapigliarsi, azzuffarsi
  mislikeverb imprecare, inveire
  ordverb litigare, discutere, disputare, bisticciare
Synonyms for småkrangle
Anagrams of småkrangle
Similar words

 
 

More examples
1.Det er verdt å merke seg at påpekningen av at Oslo med ett grep mistet 1000 arbeidsplasser av kommunalråden blir kalt" å småkrangle om hvem som hadde hvilke enkeltstandpunkter i enkeltsaker som allerede er avgjort.
2.Heggen Larsen ser ikke noe poeng i å" småkrangle om hvem som hadde hvilke enkeltstandpunkter i enkeltsaker som allerede er avgjort".
3.Jeg synes allikevel at vi i Oslos nåværende økonomiske situasjon kunne bruke kreftene til noe bedre enn å småkrangle om hvem som hadde hvilke enkeltstandpunkter i enkeltsaker som allerede er avgjort.
Your last searches