Norwegian-Italian translation of smertestillende

Translation of the word smertestillende from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

smertestillende in Italian

smertestillende
medisinadjective analgesico
Synonyms for smertestillende

 
 

More examples
1.Det er nokså ydmykende for den syke å føle at de" maser" og må be om smertestillende midler.
2.Kan jeg ikke få noe smertestillende piller eller hva det måtte være, for det gjør så fryktelig vondt, spør pasienten.
3.Overdoser av smertestillende midler som Pinex, Paracet og Paracetamol kan gi livsfarlige leverskader som må behandles umiddelbart, sier avdelingssjef Kjell BacheHansen i Statens legemiddelkontroll til Aftenposten.
4.Sårede soldater trenger smertestillende midler, men efter diverte innbrudd i lagrene av narkomane, er disse medisinene flyttet til sentrale lagre og behørig låst inn.
5.Akupunktur brukes ved kreftsykehusene, men bare som bedøvende middel ved operative inngrep og som smertestillende middel i uhelbredelige tilfelle.
6.Alvorlig syke mennesker kan få sterke smertestillende midler uten at de blir avhengige av dem, og det er vår plikt å gi dem effektiv hjelp i en uutholdelig situasjon, fremholder reservelege Stein Husebø.
7.Andre mener legen må få en del av skylden, han skal ha satt en smertestillende sprøyte som gikk ut for tidlig.
8.Bladet har fått laget en prisoversikt som omfatter alle reseptfrie smertestillende midler.
9.Ble hun for ivrig ble smertene så sterke at hun med møye - og til tross for smertestillende midler - var istand til å stelle seg.
10.De hadde hatt behov for færre sterke og middels sterke smertestillende midler, og hadde i alminnelighet greid seg på bare magnyl eller lignende.
11.Den kan være så fryktelig at man bønnfaller Herren Gud om å sende er rik kolleksjon av smertestillende Hbomber, kloden rundt.
12.Den sannsynligste forklaringen på deres eksistens var i all sin utrolighet at kroppen selv fremstiller morfinlignende smertestillende stoffer.
13.Det fremgikk at mange mennesker idag lider av unødige smerter fordi de ikke får tilstrekkelig behandling med smertestillende midler.
14.Det gjelder neppe mer enn ca. 10 % av barn med kreft, og da setter vi dem på et forebyggende regime med smertestillende midler.
15.Det kan også være at muskelsmertene blir uutholdelige uten smertestillende midler.
16.Dette fordi mongoloide normalt er mindre motstandsdyktige overfor smertestillende medikamenter enn andre pasientgrupper.
17.Disse er direkte smertestillende.
18.Et morfinpreparat utøver sin smertestillende virkning ved at det bindes til slike reseptorer.
19.Han fikk derpå et smertestillende middel, 0,15 milligram temesic.
20.Han hadde brukket lårhalsen og ble gitt smertestillende medisiner i påvente av operasjon.
21.Han vikk en beskjeden dose smertestillende, og det er mest rimelig å tro at respirasjonssystemet har sviktet, sier han.
22.Her har hospicebevegelsens engasjement i omsorg for alvorlig syke og døende personer spilt en vesentlig rolle, sammen med deres syn på bruken av smertestillende midler i den forbindelse.
23.Hun er ikke helbredet, ingen kan læge en nedslitt ryggsøyle, men hun er nå istand til et tilnærmet normalt liv uten å tygge reseptbelagte smertestillende piller i tide og utide.
24.Hun trenger ikke lenger smertestillende midler.
25.Hvor lang tid må en soldat som er skadet i krig måtte påregne at det vil ta før han får smertestillende midler ?
26.I tillegg til flere tusen smertestillende og beroligende tabletter ble det stjålet 100 gram blåsyrepulver, 72 gram arsenikk og 3,5 liter mebunal som brukes til avliving av dyr.
27.Ifølge Norsk Medisinaldepot har sammensatte og usammensatte paracetamolpreparater rundt 28 prosent av markedsandelen for smertestillende medikamenter.
28.Kløen kan lindres med en smertestillende salve hvis den blir plagsom.
29.Legene var ofte engstelige for å bruke smertestillende midler, de ville ikke gjøre pasientene avhengige.
30.Man kan gjerne bruke kalde omslag, og ta et lett smertestillende middel.
Your last searches