Norwegian-Italian translation of smigre

Translation of the word smigre from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

smigre in Italian

smigre
generellverb imbonire
  smigerverb adulare, lusingare, lisciare [informal], convincere con moine, leccare i piedi a [informal]
Synonyms for smigre
Derived terms of smigre
Anagrams of smigre
More examples
1.Jeg skal ikke angi noen ratinggrense, for da kan jeg komme til å fornærme noen og smigre andre utilsiktet.
2.Skribentane unngår på si side å underlegge seg eit mesenat der det å smigre mesenen er ein integrert del av jobben.
Similar words

 
 

smigre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) smigresmigrendesmigret
Indikative
1. Present
jegsmigrer
dusmigrer
hansmigrer
vismigrer
deresmigrer
desmigrer
8. Perfect
jeghar smigret
duhar smigret
hanhar smigret
vihar smigret
derehar smigret
dehar smigret
2. Imperfect
jegsmigret
dusmigret
hansmigret
vismigret
deresmigret
desmigret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde smigret
duhadde smigret
hanhadde smigret
vihadde smigret
derehadde smigret
dehadde smigret
4a. Future
jegvil/skal smigre
duvil/skal smigre
hanvil/skal smigre
vivil/skal smigre
derevil/skal smigre
devil/skal smigre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha smigret
duvil/skal ha smigret
hanvil/skal ha smigret
vivil/skal ha smigret
derevil/skal ha smigret
devil/skal ha smigret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle smigre
duville/skulle smigre
hanville/skulle smigre
viville/skulle smigre
dereville/skulle smigre
deville/skulle smigre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha smigret
duville/skulle ha smigret
hanville/skulle ha smigret
viville/skulle ha smigret
dereville/skulle ha smigret
deville/skulle ha smigret
Imperative
Affirmative
dusmigr
viLa oss smigre
deresmigr
Negative
duikke smigr! (smigr ikke)
dereikke smigr! (smigr ikke)
Your last searches