Norwegian-Italian translation of smyge seg

Translation of the word smyge seg from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

smyge seg in Italian

smyge seg
generellverb rannicchiarsi, accoccolarsi
  rørelseverb scivolare, intrufolarsi, infilarsi
Derived terms of smyge seg
Similar words

 
 

More examples
1.De visste at den gamle admiral var høyt dekorert for sin innsats som sjøoffiser i Svartehavet under den annen verdenskrig, og hadde tenkt å smyge seg inn i all stillhet for å plukke med seg de mest verdifulle av ordnene og medaljene.
2.Gående må smyge seg over gyngende treplater og krysse gaten på smale broer.
3.Heller ingen grunn til hastverk når vi tøffer slik fredelig rundt og føler øya smyge seg mer og mer inn i hjerteroten.
4.I internatbrakken står sengene så tett at det bare så vidt er plass til å smyge seg til køys.
5.Og dermed er det bare å finne frem smokingen for å swinge seg til" Take the Atrain" eller smyge seg over gulvet i Scandinaviasalen til" Mood Indigo".
6.De siste to årene har hun brukt tiden til å smyge seg innimellom Filharmoniens musikere mens de har øvet i Oslo Konserthus.
7.Tid er penger - og den millionen har tatt noen år på å smyge seg inn på Gretes konto.
Your last searches