Norwegian-Italian translation of solid

Translation of the word solid from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

solid in Italian

solid
møbleradjective solido
  formåladjective pieno
  fastadjective saldo, solido, resistente
Synonyms for solid
Derived terms of solid
Similar words

 
 

More examples
1.Avspenningen vil ikke bli hverken solid eller stabil hvis den skal være et verktøy i den internasjonale kamp," sa han.
2.Botta" fikk et solid slag på skøytene og serverte pucken på sølvfat til målscorer Slivon.
3.Det ansvar som pålegges oss som prøvebydel krever at vi får en solid administrasjon som kan forberede alt bydelsutvalgsarbeide, ikke bare på området innen helse og sosialsektoren.
4.Det er ei solid slugge," sier jegerne i Sigdal, og mener det som et kompliment.
5.Det er ingen bymur som er så solid at ikke et esel lastet med gull kan komme igjennom".
6.Det var solid oppslutning om både barnetrygd, omsorgslønn og trygderettigheter for hjemmearbeidende", sier Kr.F.formannen.
7.Lettvint" heter den og er laget av solid aluminium.
8.Ny vekst for Norge" er et solid gjennomarbeidet forslag.
9.Venstre er et parti med begge ben solid plantet i løse luften, snublende baklengs inn i fremtiden, med blikket stivt rettet mot 1884".
10.14 dagers ferie er ikke å forakte, smiler Mona Røkke, i det hun rydder bort en solid stabel dokumenter.
11.Alle spillerne er i optimal form, og har fått solid matching, forteller landslagssjef Christer Johansson, og ingenting skulle være i veien for at sveitserne ikke skal få kjørt seg skikkelig.
12.Amerikanske tropper er stasjonert i landet hvor CIA også er solid representert.
13.Begge selskaper har solid egenkapital, men helt forskjellige arbeidsområder.
14.De var skuffet og følte behov for noe mer solid, et fast holdepunkt, sier Mbaye.
15.Det er helt klart at mange kvinner har et solid bibliotek, men jeg har aldri hørt om noen norsk kvinnelig boksamler.
16.Det er lagt et solid grunnlag for et fruktbart samspill.
17.Det er vanskelig å si noe detaljert om det, men jeg er sikker på at Hydro vil være et sunt og harmonisk selskap med en meget solid økonomi, sier Narud som overlater selskapet til sin efterfølger i trygg forvissning om at man er på rett kurs mot dette målet.
18.Det har vært vanskelig for oss å få en solid nok posisjon i hjemmemarkedet, på norsk kontinentalsokkel.
19.Det viktigste er å holde seg nøytral og å opprettholde et solid kontaktnett innen administrasjonen selv om politikerne kommer og går.
20.Dette skal drives rent forretningsmessig, og vårt mål er at det skal være et solid overskuddsforetagende, bekrefter Udnæs.
21.Dumt å kaste ut gamle vinduer i solid malmfuru ?
22.Endelig en tøff demokrat, var slagordet da hun hadde sitt inntog i Kongressen, efter å ha gjort en solid innsats som assisterende statsadvokat i det samme distrikt.
23.Et gjennomarbeidet og solid fundament som det ikke vil være lett å rive fra hverandre.
24.Far lager en solid kjele med lapskaus før avreisen.
25.Forbundet har aldri tidligere hatt et så solid opplegg.
26.Går det slik vi ønsker, kan Saga ved århundreskiftet være en betydelig faktor i det norske oljemiljø med et solid økonomisk og faglig grunnlag for nye oppgaver.
27.Hjulbredden på moderne sykler er bare halvparten av de gamle ballongdekkene, og sykkelen blir dermed stående ustøtt og tildels usikret - selv med solid kjettinglås, sier han.
28.Hvis det i fremtiden skulle vise seg at det oppstår store motsetninger mellom Cappelen og Bokklubben, så må jeg minne om at Bokklubbens øvrige aksjonærer har en solid aksjemajoritet.
29.Hvorfor blir du ikke heller med opp til oss og lærer litt om å bli en solid, traust, norsk bilelsker, også på vinterføre, legger han til når jeg forklarer mine frustrasjoner og bunnløse angst for å ta innkjøpsvogna ut av OBOSgarasjen i slik en sesong.
30.Hydro har satset sterkt på å bygge opp en solid organisasjon innen oljesektoren i tiltro til at vi skal få oppgaver som utnytter denne kapasiteten.
Your last searches