Norwegian-Italian translation of sondere

Translation of the word sondere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sondere in Italian

sondere
spørsmålverb sondare, scandagliare, saggiare
  medisinverb sondare, esplorare con una sonda
Synonyms for sondere
Anagrams of sondere
More examples
1.Man må ikke la noen anledning gå fra seg til å sondere mulighetene for konkrete forhandlinger med sikte på avspenning og nedrustning, sa han.
2.Vi vil nå begynne å sondere om det er kjøperinteressenter tilstede for vår andel i Tofte Industrier (Tofte Cellulose), sier direktør Øivin Fjeldstad i Bergen Bank til Aftenposten.
3.Bergens varaordfører Henrik J. Liseth har akseptert en anmodning fra de ansatte om som uavhengig person å sondere mulighetene for å sikre fortsatt virksomhet i Solheimsviken.
4.Den norske troen på det kanadiske marked reflekteres i disse dager av at en delegasjon på oppunder 40 personer fra Handelsdepartementet, Olje og energidepartementet, Norges Eksportråd, Norges Rederforbund samt flere bedrifter reiser til Canada for å sondere mulighetene.
5.Dette betyr at jeg må sondere både overfor kapital og markedssiden, sier Liseth, som mener det er en stor fordel at de ansatte kan være med på eiersiden i en eller annen form.
6.Dette er bakgrunnen for at delegasjonen som nå befinner seg i Oslo, er særdeles interessert i å sondere mulighetene for rimeligere norske regjeringslån.
7.En slik linje vil gi klare konsekvenser, og det blir meget vanskelig å sondere mellom hvem som skal få stoff og hvem som ikke skal få, sier kriminalsjef Arne Huuse til Aftenposten.
8.Han vil forsøke å sondere mulighetene for en bedre ØstVestdialog, men chansene for at besøket skal gi politiske resultater vurderes som uhyre små.
9.Her hadde en representant for den overordnede partiorganisasjon i distriktet prøvd å sondere mulighetene for å ekskludere Ljubimov fra partiet, fordi han hadde overskredet fristene for innbetaling av sin medlemskontingent.
10.I april var albanske diplomater for første gang i Bonn for å sondere muligheten for diplomatiske forbindelser.
11.Igår var president Francois Mitterrand i Brussel for å sondere kompromissmuligheter, og torsdag kommer også forbundskansler Helmut Kohl til den belgiske hovedstad for bl.a. å drøfte EFsaker.
12.Kontrakten mellom de to går ut ved årsskiftet, men allerede i oktober ifjor gikk Pengelotteriet ut med anbudskonkurranse for å sondere markedet.
13.Nå er det diskusjoner i gang for å få en egen eksportkonsulent for Agderfylkene plassert på Kontinentet, muligens i Hamburg, og 24. september drar en gruppe på 15 til Neumünster for å sondere terrenget.
14.Olje og energiminister Kåre Kristiansen ga allerede før jul ifjor klarsignal til at oljeselskapet kan sondere mulighetene for å øke sine aktiviteter i landet.
15.På informert hold i Brussel blir det understreket overfor Aftenposten at det åpenbart har vært mer kontakt enn alminnelig antatt mellom USA og SovjetUnionen på embedsmannsnivå den senere tid, for å sondere mulighetene for en gjenopptagelse av østvestforhandlingene om rustningskontroll.
16.Shamir og Peres var tirsdag i konferanse hos den israelske president Chaim Herzog, der de forpliktet seg til å sondere muligheten for en samlingsregjering.
17.Tandberg Dataledelsen er i kontakt med både Oslo og omkringliggende kommuner for å sondere videre utbyggingsmuligheter.
18.For en uke siden ble Bohlin bedt om å sondere terrenget på Stortinget og i andre skandinaviske nasjonalforsamlinger med sikte på å få dannet slike grupper, fremholder Alawi.
19.Adm. direktør Finn H. Enger i NEBB legger ikke skjul på at flere venture og investeringsselskaper har henvendt seg til eierbedriftene for å sondere terrenget.
20.Benkow går uten videre ut fra at Senterpartiets ledelse vil bekrefte at Senterpartiet ikke omgås med planer om å sondere samarbeidsmuligheter hos andre partier enn de som idag er i regjering.
21.Gadafi sendte i helgen en fremstående representant til Ouagadougou for å" sondere stemningen".
22.Imidlertid ønsket de også å sondere mulighetene for å få plasser som menig medlem i bestemte bystyrekomiteer.
23.Knut tar dette såpass alvorlig at han på denne Norgesturen har med seg hele familien, og skal sondere terrenget for skole og muligheter for barna Kristin og Erik, og fru Debbie.
24.Lederen for det liberale opposisjonspartiet PFP, dr. Frederik van Zyl Slabbert, har bedt myndighetene om å få møte den fengslede svarte lederen Nelson Mandela for å sondere mulighetene for en bredt sammensatt konferanse om landets fremtid.
25.Med sikte på å sondere ut mulighetene for begrensning av våpenkappløpet og reduksjon i våre nordområder.
26.PLOrepresentanten Abdul Rahman Alawi har møtt Arbeiderpartiets Kjell Bohlin, som skal sondere terrenget, sier Alawi.
Similar words

 
 

sondere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) sonderesonderendesondert
Indikative
1. Present
jegsonderer
dusonderer
hansonderer
visonderer
deresonderer
desonderer
8. Perfect
jeghar sondert
duhar sondert
hanhar sondert
vihar sondert
derehar sondert
dehar sondert
2. Imperfect
jegsonderte
dusonderte
hansonderte
visonderte
deresonderte
desonderte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde sondert
duhadde sondert
hanhadde sondert
vihadde sondert
derehadde sondert
dehadde sondert
4a. Future
jegvil/skal sondere
duvil/skal sondere
hanvil/skal sondere
vivil/skal sondere
derevil/skal sondere
devil/skal sondere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha sondert
duvil/skal ha sondert
hanvil/skal ha sondert
vivil/skal ha sondert
derevil/skal ha sondert
devil/skal ha sondert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle sondere
duville/skulle sondere
hanville/skulle sondere
viville/skulle sondere
dereville/skulle sondere
deville/skulle sondere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha sondert
duville/skulle ha sondert
hanville/skulle ha sondert
viville/skulle ha sondert
dereville/skulle ha sondert
deville/skulle ha sondert
Imperative
Affirmative
dusonder
viLa oss sondere
deresonder
Negative
duikke sonder! (sonder ikke)
dereikke sonder! (sonder ikke)
Your last searches