No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword sondring. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Ekspedisjonssjef Georg Fredrik RieberMohn i Justisdepartementet har fulgt opp med anbefaling av en sondring strafferettslig mellom bilførere som har en så høy promille at de virkelig representerer en risikofaktor i trafikken og bilførere med lav promille.
2.Er det filologiske grenseoppganger eller politiske realiteter som ligger bak en slik streng sondring av begreper ?