Norwegian-Italian translation of sonette

Translation of the word sonette from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sonette in Italian

sonette
poesinoun sonetto [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Hver enkelt form - f.eks. en sonette, et skjemtedikt, en fabel eller en satirisk roman - passer til å uttrykke noe, men ikke alt av det en forfatter har på hjertet.
Your last searches