Norwegian-Italian translation of sorg

Translation of the word sorg from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sorg in Italian

sorg
kjenslernoun afflizione [f], dolore [m]
  begravningnoun cordoglio [m], lutto [m]
  kjenslemessig tilstandnoun rincrescimento [m], rammarico [m], afflizione [f], dolore [m], tormento [m], sofferenza [f]
  kjenslernoun dolore [m], dispiacere [m], sventura [f], pena [f]
Synonyms for sorg
Derived terms of sorg
Similar words

 
 

More examples
1.Blant kunstnere i det gamle Asker"," Askerbøringen i sorg og glede" og sammen med Arvid Fossum" Vandringer i askerbøringens utmark".
2.Det er med dyp sorg og beklagelse vi har mottatt meldingen om at statsminister Indira Gandhi er drept i et attentat i sitt hjem i New Dehli.
3.Det er med sorg i hjertet at jeg fordømmer de omfattende, iblant systematiske og iblant vilkårlige brudd på menneskerettighetene som begås i indianernes landsbyer.
4.Død - uten brodd, om sorg og sorgreaksjon.
5.JULORATORIET" er en bok om sorg, men også om at sorg kan være berikende.
6.Klokkesong" er knyttet til Wibeke Knagenhjelms dikt, skrevet på sognemål blandet med fragmenter av gamle latinske messetekster, og som handler om kirkens plass i - og kirkeklokkenes akkompagnement til - menneskenes liv, i glede og sorg gjennom generasjonene.
7.Når barn sørger" heter den, og beskriver barnas forskjellige reaksjoner i forbindelse med sorg ; som trass, sinne og" dårlig oppførsel".
8.Thais Clark er en herlig musikklovn med sitt gummiansikt av glede og sorg.
9.(NTBOL) Nyheten om partisjef Andropovs død ble mottatt med sorg i den sovjetiske leiren i Sarajevo.
10.(Tip) ONeill, nøyet seg således inatt med å gi uttrykk for sorg over situasjonen i Libanon og håp om en diplimatisk løsning.
11.Arbeide kan ofte være den beste måten å komme over en sorg på, svarte Jørgensen.
12.Deres sorg er også min sorg, men jeg vil ikke stå passiv og se på at teatret dør, sa han.
13.Det er med dyp sorg at vi har mottatt meddelelsen om at Trygve Bratteli er død.
14.Det er med sorg vi innrømmer at kirkens appell ikke ble noen suksess, sa talsmann Jerzy Urban på sin ukentlige pressekonferanse.
15.Det finnes ingen glede uten sorg.
16.Det sovjetiske folk har med smerte og sorg mottatt nyheten om drapet på den ærerike datter av det store indiske folk, heter det i budskapet.
17.Fordi det er så mange, er det kanskje vanskelig å forstå at vi føler sorg over det barnet vi mistet.
18.I tillegg til det tap, den smerte og den sorg de pårørende påføres, betyr promilleulykkene på veien og andre steder en enorm belastning på helsevesenet og sosialapparatet, poengterte sosialminister Leif Arne Heløe på en pressekonferanse igår i anledning startskuddet for" Aksjon mot russkader".
19.Jeg synger om livet generelt - om sorg og glede og alt som angår oss mennesker.
20.Jeg ville ha ønsket at det aldri hadde skjedd, men fordi jeg er blitt mobbet så mye, kan jeg ikke føle noen sorg over ham som er død.
21.Med stor sorg har vi i Nordisk Råd fått beskjed om at Trygve Bratteli, en av den nordiske tankens varmeste og mest oppriktige tilhengere, er gått bort.
22.Medynk, tårer og sorg hjelper ingen.
23.Men er det ikke vanskelig å synge en slik rolle, som innebærer så mye sorg og elendighet - hun lider jo egentlig en grusom skjebne ?
24.Min generasjon kvinner er ganske låst til all om sorg vi har ansvaret for, sier Anne Stai.
25.Nyheten om dødsfallet hensatte det bulgarske folket i dyp sorg, het det i en melding fra nyhetsbyrået BTA, under overskriften" Det bulgarske folk sørger over Jurij Andropov".
26.Nå føler jeg dobbelt sorg.
27.Sammen med gleden over frihet og fred 8. mai for 39 år siden, blandet det seg en dyp sorg over de mange som mistet livet under krigen.
28.Sorg, frykt og sinne er ofte involvert når det oppstår vanskeligheter og konflikter i forhold til andre.
29.Sorg og glede har fulgt oss de 30 år vi har vært her, forteller bestyrerparet.
30.Tror du mennesker kan hjelpe hverandre til å overvinne motgang, sorg og nederlag ?
Your last searches