Norwegian-Italian translation of sortere

Translation of the word sortere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sortere in Italian

sortere
klassifikasjonverb ordinare, disporre in ordine, selezionare, classificare, separare, dividere
  databehandling verb ordinare, assortire, ordinare per classi
Synonyms for sortere
Derived terms of sortere
More examples
1.(New York Times) I et trangt lokale i annen etasje i FNsekretariatet i New York har en håndfull medarbeidere hendene fulle med å sortere bunker av presseklipp om FNs virksomhet, sendt inn fra verdensorganisasjonens 64 informasjonskontorer rundt om i medlemslandene.
2.(UPI) Det er ikke alltid lett å sortere post i den amerikanske delstaten Maine.
3.Det er ikke noen oppgave for skolen å sortere elever, påpekte fru Grøndahl.
4.Hvis vi skal få til øket verdiskapning, må vi sortere investeringsprosjektene, presiserte direktør Tor Steig.
5.Ja, men de kulturelle innslag skal nå sortere under Kulturdepartementet, uten at vi har merket noe positivt foreløbig.
6.Men når det tydeligvis er så store forskjeller innenfor klasse 1, hvorfor kan man ikke sortere i klasse a og b, slik at forbrukeren kan garanteres kvalitet hele veien ?
7.SIBO - foreslår at alle tiltak for innvandrere bør sortere under departementet for utviklingshjelp (DUH).
8.Avdelingenes oppgave er å skaffe og sortere opplysninger om det som skjer på" terroristfronten".
9.Da skal hun rydde opp og sortere det som måtte være igjen av grønnsakbeholdningen.
10.Datatilsynet påpekte i sin forrige årsmelding at det er problematisk å sortere under et departement som samtidig står for vesentlige kontrollinteresser i vårt samfunn.
11.De klarer ikke å sortere ut hvilke følelser de skal stå fast ved.
12.De nye sendingene vil sortere inn under samfunn og reportasjeavdelingen i radioens P2program, og hovedansvarlig blir programredaktør Kjell Pihlstrøm.
13.De siste dagene før jul settes det inn 250 skoleungdommer for å sortere juleposten.
14.De synes det virker gørrkjedelig å sortere frimerker, og vil heller sykle eller spille fotball.
15.Derefter skal Taxisentralen legge sin julekabal, dvs. sortere bestillingene efter tid og sted og fordele turene på de utkommanderte drosjer.
16.Derfor ga vi Asplan i oppdrag å sortere messetrafikken fra den øvrige trafikk.
17.Dersom Datatilsynet skal sortere under Stortinget direkte, vil et resultat kunne bli at Datatilsynet ikke kan fatte bindende vedtak.
18.Det er disse embedsmannsgrupper som skal starte arbeidet med å sortere ut de våpentyper som best egner seg for nye nedrustningsforhandlinger.
19.Det er vanskelig å sortere dem før man får det hele litt på avstand, så enkeltepisoder skal foreløbig få hvile.
20.Det foreslås at både Norges Geografiske oppmåling, fylkeskartkontorene, Sjøkartverket og deler av Norsk Polarinstitutt skal sortere under direktoratet.
21.Det rekker knapt til mer enn å sortere uttalelsene.
22.Efter Fred Schiessers død begynte familien å sortere eiendelene hans.
23.En annen løsning er at Datatilsynet kan sortere direkte under Statsministerens kontor, slik at det ikke sorterer under noe departement med særinteresser.
24.Esker og bøker med merker fra alle mulige land ligger strødd utover, mens guttene er ivrig opptatt med å sortere - med eller uten vannmerker, norske serier, dyreserier og alle mulige andre serier.
25.Forsker Knut Hjelmeland forklarer at han og flere på laboratoriet begynte å sortere og sile ut de ulike enzymene i dette fiskeavfallet.
26.Fra 1953 gikk det helt over til å sortere under Industridepartementet, som i 1949 hadde fremlagt proposisjon om" gjenreising og utbygging av Marinens Hovedverft", for en samlet regning på ca. 60 millioner kroner.
27.Før postbudet kan begynne på dagens rundtur, må han sortere forsendelsene efter gater og numre.
28.Gravdahl mener sykehjemmene bør sortere under kommunene.
29.Hvis akupunktur, soneterapi og homøopati blir godkjent som behandlingsformer som skal sortere under fysioterapi, mener NFF at de er godt kvalifisert.
30.Hvorvidt de to direktørene skulle sortere direte under Kringkastingssjefen, eller om man av praktiske grunner skulle innføre en overordnet generaldirektør, kan diskuteres.
Similar words

 
 

sortere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) sorteresorterendesortert
Indikative
1. Present
jegsorterer
dusorterer
hansorterer
visorterer
deresorterer
desorterer
8. Perfect
jeghar sortert
duhar sortert
hanhar sortert
vihar sortert
derehar sortert
dehar sortert
2. Imperfect
jegsorterte
dusorterte
hansorterte
visorterte
deresorterte
desorterte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde sortert
duhadde sortert
hanhadde sortert
vihadde sortert
derehadde sortert
dehadde sortert
4a. Future
jegvil/skal sortere
duvil/skal sortere
hanvil/skal sortere
vivil/skal sortere
derevil/skal sortere
devil/skal sortere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha sortert
duvil/skal ha sortert
hanvil/skal ha sortert
vivil/skal ha sortert
derevil/skal ha sortert
devil/skal ha sortert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle sortere
duville/skulle sortere
hanville/skulle sortere
viville/skulle sortere
dereville/skulle sortere
deville/skulle sortere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha sortert
duville/skulle ha sortert
hanville/skulle ha sortert
viville/skulle ha sortert
dereville/skulle ha sortert
deville/skulle ha sortert
Imperative
Affirmative
dusorter
viLa oss sortere
deresorter
Negative
duikke sorter! (sorter ikke)
dereikke sorter! (sorter ikke)
Your last searches